Net als alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland is onze gemeente door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als u aan zo’n instelling een gift geeft, mag u dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Sinds enkele jaren is elke kerkelijke gemeente wettelijk verplicht om online transparant te zijn over een aantal bestuurlijke en financiële zaken. Daarom vindt u hier een submenu met de "ANBI-gegevens” van onze kerk.

Copyright © 2016-2021 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.