De zondagse erediensten zijn voorlopig afgelast. De voorganger, organist en een aantal kerkenraadsleden komen wel bijeen, en op deze manier wordt aan de gemeente de mogelijkheid geboden om via www.kerkomroep.nl thuis, maar toch samen verbonden, te bidden, te lezen, te luisteren en te zingen.
Laten we samen bidden om kracht en wijsheid in deze zeer bijzondere omstandigheden.

De kerkenraad.

U bent van harte welkom in onze wekelijkse erediensten.
Elke zondag is er dienst om 9:30.
Daarnaast zijn er bijzondere diensten op bid- en dankdag en rondom feestdagen.
In het "preekrooster" hiernaast kunt u precies zien wanneer de eerstvolgende dienst is.
Onze kerk is voorzien van een ringleiding voor bezoekers met een hoortoestel.
Ook kunt u de diensten thuis meeluisteren via kerktelefoon of internet.

Copyright © 2016-2020 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.