D.V. gaan vanaf juli de kerkdeuren weer open. In een vorig kerkblad heeft u daar beleid over kunnen lezen. De uitgebreide informatie kunt u daar lezen. Hierbij een samenvatting, met enkele veranderingen sinds de vorige keer (punt 6 en 8). 

1.Houd de algemene regels van de overheid in acht. Misschien vindt u de regels zelf minder belangrijk. Uw broeder of zuster die ook naar de kerk wil en de regels wel belangrijk vindt, mag echter rekenen op uw medewerking en naastenliefde. Zie voor actueel beleid van de overheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

2. Aantal aanwezigen: een beperkt aantal bezoekers kan toegelaten worden, omdat we 1,5 m. afstand in acht moeten nemen.

3. Reserveringsplicht: u bent van harte welkom in de dienst, maar reserveren is verplicht. Hiervoor kunt u ‘s ochtends, ‘s middags of ‘s avonds bellen naar Wenny Meijer-Potze, tel. 0599-313161, vanaf maandag 9:00 tot zaterdag 16:00. Mocht de kerk al “vol” zitten, dan vraagt zij u of u de week daarna naar de kerk wilt. Zo ja, dan krijgt u hoogstwaarschijnlijk een plek in die dienst. Weet u van harte welkom om een plekje te reserveren!

4. Zitplaatsen: aanwezigen zullen verdeeld worden over de banken en het koor. Voor mensen die in verband met lichamelijke klachten niet in een bank kunnen zitten is er goed nieuws: er komt een loopplank naar het koor, waar u op een stoel kunt zitten. Dit is dus ook met een rollator te bereiken.

5. Looproute: een ieder gaat via de toren de kerk naar binnen en gaat ook via de toren weer naar buiten. U kunt dus niet naar binnen en naar buiten gaan via de deur bij de consistorie.

6. Coördinatoren: in de dienst zijn er 2 leden van de kerkenraad die als coördinatoren optreden. De verplichting om u naar uw gezondheid te vragen, is komen te vervallen. Mocht u coronagerelateerde klachten hebben (zoals hoesten of keelpijn), blijf dan thuis. Zie voor meer informatie over gezondheidsklachten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

7. Garderobe: de garderobe mag niet gebruikt worden. Uw jas kunt u meenemen naar uw zitplaats in de kerk.

8. Zingen: de kerkenraad heeft besloten dat gemeentezang toegestaan wordt in de dienst. Op het moment van schrijven is het advies om ingetogen te zingen, dus niet uit volle borst. Mochten er veranderingen komen, dan hoort u dat bijvoorbeeld via de afkondigingen.

9. Wat betreft kindernevendienst: lees hiervoor het stukje dat de leiding geschreven heeft elders op deze website.

10. Oppasdienst: er is op zondag oppasdienst in ‘t Kruispunt.

11. De diensten blijven uiteraard te beluisteren via kerktelefoon, via www.kerkomroep.nl en via www.hervgemvlagtwedde.nl/meeluisteren

Tot slot: dit beleid is onder voorbehoud. Veranderingen zullen bijvoorbeeld via afkondigingen vermeld worden.

Namens de kerkenraad,

ds. J.F. Hoogstede

 

U bent van harte welkom in onze wekelijkse erediensten.
Elke zondag is er dienst om 9:30.
Daarnaast zijn er bijzondere diensten op bid- en dankdag en rondom feestdagen.
In het "preekrooster" hiernaast kunt u precies zien wanneer de eerstvolgende dienst is.
Onze kerk is voorzien van een ringleiding voor bezoekers met een hoortoestel.
Ook kunt u de diensten thuis meeluisteren via kerktelefoon of internet.

Copyright © 2016-2020 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.