De H.V.D. houdt het kerstfeest voor de ouderen in de Bolderbörg op D.V. vrijdag 14 december.

Aanvang: 14.00uur. Iedereen van harte welkom!

Met medewerking van ds. Hoogstede, het koor “Pax Optima rerum” uit Bourtange. o.l.v. mevr.G.Wolters- Bouwland, de organist dhr.J. Slagter, mede de dames van de HVD.

Ook de ouderen uit de gemeente, die niet in de Bolderbörg wonen zijn van harte welkom! Vervoer kan geregeld worden, indien u zelf geen vervoer heeft. U mag dan contact met mevr. H. Begeman opnemen.

Op D.V woensdag 12 december hoopt de HVD met haar kaarten in de Bolderbörg te zijn op de kerstmarkt van 10u. tot 16.00uur  Iedereen van harte welkom!

Kerstkaarten/ blanco kaarten/ beterschap/ gefeliciteerd of kaarten op bestelling zijn te alle tijde verkrijgbaar bij de bekende adressen: mevr. W.Wolfs of bij mevr. W. Meijer. Altijd nog 5 kaarten voor €5,--

Wat betekent HVD? HVD is een afkorting van Hervormde VrouwenDienst; een begrip in de gemeente.

Er zijn plusminus 15 dames aangesloten bij de HVD en deze dames verzorgen de volgende taken.
Nieuw ingekomen gemeenteleden worden door hen bezocht met een "welkomstbloemetje".
Zij bezoeken gemeenteleden van 80 jaar en ouder met hun verjaardag. Deze verjaardagen worden ook in de Wegwijzer vermeld, indien de jarige daar geen bezwaar tegen heeft.
Ook wordt de zondagse bloemengroet door onze dames bezorgd.
Verder wordt er medewerking verleend aan het bijbeluurtje in de Bolderbörg, eens in de 14 dagen, en 4 keer per jaar het Avondmaal.
Alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder krijgen met Pasen een paasplantje. In de ziekenhuizen en verpleegtehuizen krijgt men die van de predikant.
Bij huwelijken zorgt de HVD voor een mooi boeket bij de viering.
Bij geboorte is er een bloemetje en bij doop werkt de HVD mee voor de kinderbijbel.
In december, voor kerst, verzorgen wij een kerstmiddag voor alle bewoners van de Bolderbörg; hier werkt ook de predikant aan mee.

En dan, belangrijk, hoe financieren wij dit: wij hebben eenmaal per jaar een collecte, maar bovendien maken onze dames kaarten en verkopen deze onder andere tijdens de kerstmarkt in de Bolderbörg en in de Week der Besten op de braderie, enzovoort.
Wij krijgen ook giften: de gemeente is ons goedgezind!

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
mevr. H. Begeman;
mevr. W. Wolfs;
mevr. J.H. Jelsma;
mevr. W. Meijer
.

Bankrelatie: NL 18 RABO 0373 7309 34

Copyright © 2016-2018 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.