Wat betekent HVD? HVD is een afkorting van Hervormde VrouwenDienst; een begrip in de gemeente.

Er zijn plusminus 15 dames aangesloten bij de HVD en deze dames verzorgen de volgende taken.
Nieuw ingekomen gemeenteleden worden door hen bezocht met een "welkomstbloemetje".
Zij bezoeken gemeenteleden van 80 jaar en ouder met hun verjaardag. Deze verjaardagen worden ook in de Wegwijzer vermeld, indien de jarige daar geen bezwaar tegen heeft.
Ook wordt de zondagse bloemengroet door onze dames bezorgd.
Verder wordt er medewerking verleend aan het bijbeluurtje in de Bolderbörg, eens in de 14 dagen, en 4 keer per jaar het Avondmaal.
Alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder krijgen met Pasen een paasplantje. In de ziekenhuizen en verpleegtehuizen krijgt men die van de predikant.
Bij huwelijken zorgt de HVD voor een mooi boeket bij de viering.
Bij geboorte is er een bloemetje en bij doop werkt de HVD mee voor de kinderbijbel.
In december, voor kerst, verzorgen wij een kerstmiddag voor alle bewoners van de Bolderbörg; hier werkt ook de predikant aan mee.

En dan, belangrijk, hoe financieren wij dit: wij hebben eenmaal per jaar een collecte, maar bovendien maken onze dames kaarten en verkopen deze onder andere tijdens de kerstmarkt in de Bolderbörg en in de Week der Besten op de braderie, enzovoort.
Wij krijgen ook giften: de gemeente is ons goedgezind!

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
mevr. H. Begeman;
mevr. W. Wolfs;
mevr. J.H. Jelsma;
mevr. W. Meijer
.

Bankrelatie: NL 18 RABO 0373 7309 34

Copyright © 2016-2021 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.