Kerkblad de Wegwijzer

NIEUWSBRIEF VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

januari  2022 

Johannes 8:31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32. en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

 

Jezus sprak over dingen die ook nu heel actueel zijn: waarheid en vrijheid. Er zijn ontzettend veel meningen en discussies (op internet) over van alles en nog wat. Daardoor zijn mensen nogal eens geneigd om nepnieuws te geloven. Hoe weet je of iets waar is? Verder zijn best wat mensen bezig met hun vrijheid. Door de coronacrisis zijn we beperkt in ons doen en laten, maar betekent dat dan dat je opeens niet meer vrij bent?

            Jezus gaf nogal een belofte, toen Hij zei dat je de waarheid zult kennen en dat je vrij zult zijn, als je in Zijn woorden blijft. Zou u zo’n belofte geloven, als een politicus die op tv geeft? Waarschijnlijk niet. Durft u het echter wel te geloven als Jezus het zegt? Het is goed om daarbij stil te staan. Hoeveel vertrouwen heb je in de Here Jezus? Je mag “wonen” in Zijn woorden, zo staat er letterlijk in de tekst van Johannes. Al Zijn beloften mogen een thuis voor je zijn.

            Hoe leef je daarmee dit jaar? Je kunt je afvragen of je in 2022 de vrijheid hebt om naar een restaurant of op vakantie te gaan. Het zou mooi zijn als het weer kan. Er is echter meer in het leven dan dat. Vraag je je weleens af of je sowieso een vrij mens bent, die zich gesteund weet door de waarheid? Er zijn zoveel dingen die ons beknellen: onzekerheid over je uiterlijk of karakter, jaloezie, angst, twijfel over het doel van het leven, enz. Christus nodigt ons uit om op Hem te vertrouwen. Wat voor tijd het ook is, het geeft rust om te geloven dat Zijn beloften waar zijn. Met Hem als je Redder, heb je altijd zicht op toekomst, want Hij heeft zelfs macht over de dood. Zonder Hem, echter, mis je de waarheid van het leven en ben je een slaaf van de zonde (vers 34).

            De waarheid die Jezus sprak is geen beangstigende of beknellende waarheid, maar maakt je vrij. Zijn uitnodiging klinkt zelfs zonder grote voorwaarden. Hij vraagt hier slechts dat je je thuis voelt bij Zijn woord. Als dat voor u nog niet of nauwelijks het geval is, vraag dan eens aan jezelf: waarom leef ik zo weinig met Hem? Wil je echt leven zonder werkelijke vrijheid? Beperk jezelf niet, door niet of nauwelijks aandacht aan het geloof te besteden. Als je Hem wel kent als Verlosser, kan gelukkig geen crisis of maatregel je dat afnemen. Gratis mag je het Woord van de Here tot je nemen. Je wordt er alleen maar rijker van.

 

ds. J.F. Hoogstede

           

Bij de diensten

Maatregelen: in de kerk gelden de algemene coronaregels, zoals 1,5 m. afstand. U hoeft zich niet aan te melden voor een dienst. We gaan de kerk naar binnen via de ingang bij de consistorie. Bij binnenkomst staat er ontsmettingsmiddel. Een coördinator geeft eventuele instructies.

D.V. vieren we de volgende diensten:

Op zondag 9 jan. ga ik voor.

Op zondag 16 jan. leidt ds. G.J. van den Top uit Wedde de dienst en is er voorbereiding H.A.

Op zondag 23 jan. vieren we het H.A. en ga ik voor. Op dit moment is er nog geen viering H.A. in “De Bolderbörg” mogelijk.

Op zondag 30 jan. ga ik voor. In de dienst is er verbintenis van Geert Meijer voor zijn 2e termijn als diaken.

 

Catechisatie: Op vrijdag 14 jan. geldt de lockdown nog, dus dan is er nog geen catechisatie. Hopelijk beginnen we op 21 jan. weer. Als dat zo is, dan hoor je dat via WhatsApp.

Bijbelkring: In januari is er helaas nog geen Bijbelkring.

 

Kerkenraadsvergadering

D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 26 januari om 19:30 in ’t Kruispunt.

 

De volgende “Wegwijzer”

De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 24 januari, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

D.V. wordt op donderdag 3 februari de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

 

Slotwoord

Iedereen een gezegend 2022 gewenst! Wat zal het jaar gaan brengen? Misschien dat u er zich best zorgen over maakt. Ik moest denken aan een gedicht dat ik in een film uit 1940 hoorde. De tekst was ook door koning George VI gebruikt in de kersttoespraak van 1939, toen Groot-Brittannië al in oorlog was met Duitsland. Het gedicht is van Minnie Louise Haskins en heet “God Knows” (“God weet”), maar is beter bekend als “The Gate of the Year” (“De poort van het jaar”). Ik deel hieronder een stukje, met daarbij een vertaling:

 

And I said to the man who stood at the gate of the year:
"Give me a light that I may tread safely into the unknown."
And he replied:
"Go out into the darkness and put your hand into the Hand of God.
That shall be to you better than light and safer than a known way".

 

En ik zei tot de man die stond bij de poort van het jaar:

“Geef mij een licht, zodat ik veilig in het onbekende treed.”

En hij antwoordde:

“Ga uit de duisternis in en leg je hand in de Hand van God,

dat is beter voor je dan licht en veiliger dan een bekende weg.”

 

Tot slot, namens Adrienn en mij hartelijk dank voor de mooie kaarten en teksten!

Hartelijke groeten, ds. J.F. Hoogstede

 

 

ROOSTER BIJBELUURTJE IN ”DE BOLDERBORG”

Tot nader aankondiging.

DOELCOLLECTE DIACONIE

 9 jan.  Woord en Daad

23 jan.  Catechese en Educatie

06 febr. Werelddiaconaat

KERKBALANS 2022

Over een kleine twee weken begint de actie kerkbalans 2022.

Mede dankzij de opbrengst van kerkbalans kunnen we de kerk laten blijven bestaan.

Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

 

Het jaar 2021 was weer een bijzonder jaar. Door corona gingen diensten niet door, of waren er maar weinig mensen aanwezig.  Gelukkig is er door verschillende gemeenteleden collectegeld overgemaakt via de bank, waarvoor onze hartelijke dank!!   Desalniettemin lopen de collecte opbrengsten ver achter. Daarom nemen wij nu ook de vrijmoedigheid om u te vragen hier rekening mee te houden bij de toezegging van uw gift aan kerkbalans 2022!

HELP!!

Op onze oproep in de vorige Wegwijzer om vrijwilligers zijn géén reacties gekomen. Uw/jouw hulp kan niet gemist worden bij het in stand houden van de gemeente! Mocht u zich alsnog geroepen voelen om ook hier uw steentje bij te dragen, neem dan contact op met een van de kerkrentmeesters, of via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

We vragen de vrijwilligers om de enveloppen voor kerkbalans 2022 op D.V. maandag 17 januari vanaf 19:00 uur in ’t Kruispunt op te halen.  De week erna, op D.V. donderdag 27 januari kunnen de antwoordenveloppen vanaf 19:00 uur weer worden ingeleverd, eveneens in ’t Kruispunt.

Voor het ophalen van de antwoordenveloppen stellen we “schepnetten” beschikbaar zodat dit op een corona veilige manier kan gebeuren. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzet en uw gaven!

De kerkrentmeesters.

 

KINDERNEVENDIENST/ZONDAGSSCHOOL

Hallo allemaal, 

Dan is het alweer januari en is de kerstperiode weer voorbij. We kunnen terugkijken op een mooi kerstfeest dat we konden vieren op 2e kerstdag in de kerk. Ook willen we nogmaals iedereen bedanken voor de giften die we mochten ontvangen. 

Op moment van schrijven is er door de coronamaatregelen geen kindernevendienst. We volgen hierin de richtlijnen van de scholen. We hopen gauw weer te kunnen starten.  De komende periode gaan we lezen uit Genesis. Over Jozef in Egypte. 

Namens de leiding en kinderen van de kindernevendienst wensen we iedereen een gezegend nieuwjaar.

Met vriendelijke groet namens de leiding van de kindernevendienst,

Anita Bessembinders-Lukens.

 

HERVORMDE VROUWENDIENST

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en we wensen u een fijne dag. Moge de Heere u Zijn zegen geven in uw nieuwe levensjaar.

U krijgt een muzikale felicitatie via Radio Westerwolde (FM 107.0). Dit gebeurt in het programma "Muziek voor het hart" tussen 20.00 en 22.00 uur op de maandagavond na uw verjaardag.

GIFTEN In de maand december ontvangen: Onze hartelijke dank hiervoor!

OPBRENGST KAARTEN VERKOOP HVD: Allen hartelijk bedankt!

 

PASSAGE

Tot nader aankondiging is er nog geen Passage.

 

COLLECTEN KERKRENTMEESTERS DEC. 2021

Indien u collectegeld via de bank overmaakt, graag onder vermelding van "collectegeld"

op Rabo rekening nr. NL 69 RABO 0365 7025 87.

Voor al uw gaven zeggen wij U hartelijke dank!

 

COLLECTEN DIACONIE DEC. 2021

Hartelijk bedankt voor al uw gaven!

Copyright © 2016-2021 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.