Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

november 2022, nummer 667

Meditatie.

Jesaja 26:8 Ook in de weg van Uw oordelen, heere, hebben wij U verwacht; naar Uw Naam en naar Uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit. 9. Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig. Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is. 20. Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. 21. Want zie, de heere gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.

Er komt een dag dat het er eindelijk eerlijk en rechtvaardig aan toe zal gaan op aarde. Veel mensen verlangen naar een betere wereld. Wat zal het een bevrijding zijn om nooit meer slecht nieuws te horen in je persoonlijk leven en via de media. Je kunt je er eigenlijk geen voorstelling van maken. Er zal geen kinderarbeid meer zijn, geen huiselijk geweld, geen oorlog, enz. Dan zal er recht gesproken worden. De mensen die met de Here hebben geleefd, zullen worden gered. De andere kant is: mensen die het kwade hebben gedaan en zich niet hebben bekeerd, zullen gestraft worden. De Here komt om te oordelen.

            Verwachten wij de Rechter met vreugde? Jesaja hunkerde naar Gods oordeel. Kun je er ook zo naar uitzien, dat God recht zal spreken, dat alle onrecht wordt uitgebannen? Dat is toch een prachtig vooruitzicht? En toch, in Nederland horen mensen liever niet over Gods oordeel. Waarom eigenlijk niet? Verlangen we dan niet naar een betere wereld? Of hebben we het zo goed hier, dat we te gewend zijn geraakt aan deze wereld, ook al is er onrecht en een oneerlijke verdeling? Bij Gods oordeel denken we misschien vooral aan tirannen die berecht zullen worden. Inderdaad, God zal over hen recht spreken, maar Jezus sprak er ook over of je je medemens in nood hebt geholpen (zie bijv. Mattheüs 25:31-46). Ook aan “gewone” Nederlanders komt dus de vraag: heb je liefde getoond voor je medemens? Heb je hulp gegeven aan mensen die op je pad kwamen? Wie heeft rechtvaardig en wie heeft onrechtvaardig geleefd? Het is een vraag die de hele wereld aangaat.

            Op de dag dat Gods oordeel komt, zal eindelijk aan iedereen duidelijk zijn wat het goede is. Verdraaiing van de waarheid zal er niet meer zijn. Vrede, recht en liefde zullen heersen.  Dat is inderdaad een heerlijk vooruitzicht. We moeten echter niet afwachten tot die dag, om pas dan te ontdekken wat rechtvaardig is en wat niet. De Here roept ons er nu al toe op om de goede weg te gaan. Jesaja en Gods volk hadden meegemaakt dat God hun vanwege  hun zonden in ballingschap stuurde. Toen beseften ze dat ze gezondigd hadden en mensen bekeerden zich. Zo zag men nederig uit naar Gods oordeel, naar Zijn heil, dat Hij alles recht zou zetten en alles weer goed zou maken.

            Voor Gods kinderen zal het een heerlijke dag zijn als Jezus terugkomt. Voor Gods vijanden zal het een vreeswekkende dag zijn. Hoe zijn wij erop voorbereid? God beloofde aan Zijn volk dat er een schuilplaats zou zijn. Zo zullen mensen beschut worden tegen Gods heilige woede over het onrecht. Daarom zijn we geroepen om hier en nu op aarde al in het reine te komen met God. Het vraagt bekering van zonden en schuilen bij Jezus, Die voor onze zonden gestorven is. Geloof in Hem en dan kun je met verlangen uitzien naar Gods recht, want er zal redding zijn voor Gods kinderen: Jezus zal het voor Zijn schapen opnemen, ze beschutten.  Als je Jezus kent als je Redder, mag je zeker weten dat het een feest wordt. Dan zul je er eeuwig van genieten dat er vergeving is en dat er dan altijd eerlijkheid, vrede, liefde, troost en nog zoveel meer goede dingen zijn. Je zult bij de Here zijn en Zijn goedheid eeuwig zien.

 

ds. J.F. Hoogstede

 

KERKDIENSTEN

Zondag 06 nov.  9.30u  ds. J.F. Hoogstede, Opendeurdienst

Zondag 13 nov.  9.30u  ds. H.C.Marchand, Groningen

Zondag 20 nov.  9.30u  ds.J.F.Hoogstede,Eeuwigheidszondag

Zondag 27 nov.  9.30u  ds. J.F.Tanghé, Sellingen, 1e Advent

.

 

ROOSTER BIJBELUURTJE IN ”DE BOLDERBORG”

03 nov.     Hervormde Gemeente  - mevr.G. Veldhuis

10 nov.     Hervormde Gemeente  - mevr.H. Begeman

17 nov.     Prot.Gemeente             - mevr.A.Veneman-Holman

24 nov.     Hervormde Gemeente  - ds. Hoogstede

01 dec.     Hervormde Gemeente  - mevr.K.Kuper

 

DOELCOLLECTE DIACONIE

 

06 november   GZB Najaarszendingscollecte

13 november   Project 10  27  (voorheen Luisterend dienen)

27 november   Adventscollecte

 

VERJAARDAGSFONDS/ COLLECTEGELD WISSELEN

De eerstvolgende inleverdatum is op D.V 01 december 2022

Tijd:      19.30uur tot 20.00uur

Plaats:  ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13.

Tevens is er gelegenheid om collectegeld te wisselen.

 

GEMEENTENIEUWS  VLAGTWEDDE

Bij de diensten

D.V. vieren we de volgende diensten:

Op zondag 6 nov. is er een laagdrempelige dienst met als thema: “Druk, druk, druk”. Het intochts- en het slotlied worden met orgel begeleid. Bij de andere liederen verzorgen Sandra Elzen (met gitaar), Josien Bakker (met gitaar), Emma Niemeijer en Loeke van Hoorn de muzikale begeleiding, waarbij de gemeente meezingt. Bent u al lange tijd niet in de kerk geweest? Komt dat omdat u vond dat u het te druk had? Van harte welkom om deze rustdag te vieren en  neem gerust een gast mee. Ik ga voor in de dienst.

Op zondag 13 nov. gaat ds. H.C. Marchand uit Groningen voor.

Op zondag 20 nov. is het eeuwigheidszondag en herdenken we gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. Ik leid de dienst.

Op zondag 27 nov. is het 1e advent en gaat ds. J.F. Tanghé uit Sellingen voor.

 

Bijbelkring (let op: andere datum!)

In het vorige kerkblad werd vermeld dat er op dinsdag 8 november Bijbelkring in ’t Kruispunt zou zijn. In verband met mijn vakantie wordt dat verschoven en komen we D.V. bijeen op 22 november om 14:00 uur in ’t Kruispunt. Het thema blijft hetzelfde: “Tevreden en ontevreden”. Hoe leef je als een tevreden christen en wanneer mag je ontevreden zijn over iets?

 

Catechisatie

Er is geen catechisatie op de vrijdagen 11 en 18 november, maar wel op 4 nov. Vanaf vrijdag 25 november zijn jullie weer elke week welkom.

 

Kerkenraadsvergadering

D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 23 november om 19:30 in ’t Kruispunt.

 

De volgende “Wegwijzer”

De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 21 november, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

D.V. wordt op donderdag 1 dec. de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

 

Vakantie predikant

In verband met corona hier in huis (iedereen is weer goed hersteld, gelukkig, en ik ben zelf niet ziek geweest) is mijn studieverlof niet doorgegaan. Ook de vakantie moest verschoven worden. Ik ben de afgelopen weken dus “gewoon” werkzaam geweest in de gemeente. Ik hoop nog 2 diensten te leiden op zondag 6 november en daarna gaat mijn vakantie in. Vanaf dan t/m zaterdag 19 november ben ik niet bereikbaar. Mochten er in die periode dringende pastorale zaken zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba of met uw wijkouderling.

 

Slotwoord

Vorig jaar rond deze tijd, waarin er net weer activiteiten waren opgestart, werden veel bijeenkomsten beëindigd in verband met coronamaatregelen. Wat een vrijheid is het om nu weer bij elkaar te kunnen komen. Dankbaar!

 

Hartelijke groeten,

 

ds. J.F. Hoogstede

 

BEGROTINGEN 2023

De begroting van de diaconie en van de kerkrentmeesters voor het jaar 2023 ligt in week 46  (ma 14 t/m do 17 nov) ter inzage voor gemeenteleden.

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.

 

INVOERING ZANGBUNDEL WEERKLANK

De afgelopen weken hebben we veel bestellingen mogen ontvangen voor de zangbundel weerklank. Hiervoor onze hartelijke dank!

Bij de bestelling hebt u kunnen kiezen tussen een normaal lettertype en een grootlettereditie.

Helaas is de “Grootlettereditie” uitvoering niet zo als verwacht.

Zoals op bovenstaand plaatje is te zien, leek het alsof de “Grootlettereditie” ook een gebonden bundel zou zijn.

 Gelukkig waarschuwde de boekwinkel, waar wij de  bestelling wilden plaatsen, ons dat dit niet zo is. De “Grootlettereditie” bestaat namelijk uit 2 ringbandmappen met losse bladen.

 Ons voorstel is dat u de bestelde “Grootlettereditie” omzet in normaal lettertype. Dit normaal lettertype is namelijk ook al groter als in ons bestaande liedboek.

De mensen die een “grootlettereditie” hebben besteld proberen we via e-mail te benaderen. Hebt u geen e-mail ontvangen zou u dan zo vriendelijk willen zijn om ons te laten weten of u uw bestelling om wilt zetten naar een normaal lettertype.

Dit kan dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij onze koster.

Graag reageren vóór 10 november.


Nog vragen………. Bel mij gerust.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

VAN DE KERSTBOOMCOMMISSIE

Hallo allemaal,

Ook dit jaar willen we graag weer een kerstboom in de kerk plaatsen tijdens de kerstvieringen.

Hier hebben we natuurlijk wel een kerstboom voor nodig.

Hebt u of weet u een mooie boom van tussen de 3 en 5 meter hoog voor ons die we gratis kunnen komen halen?

Copyright © 2016-2021 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.