In 2018 hebben 21 vrijwilligers de felicitaties verspreid en de giften opgehaald. 

Financieel verslag  

Ontvangen via de giftenveloppen:                            € 2.225,81
Ontvangen via de bank:                                            €    230,00
                                                                                   --------------
                                                                                   € 2.455,81
Onkosten (postzegels, papier, enveloppen): -/-       €       63,--
                                                                                        --------------
Totaal opbrengst                                                          € 2.392,81
                                                                                       ========

De opbrengst wordt gedeeltelijk besteed aan het pas aangelegde straatwerk rond de kerk en gedeeltelijk aan de aanschaf van een nieuwe CV ketel in de kerk.

Sieneke Kuil-Venema

Copyright © 2016-2019 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.