Zondag 3 februari j.l hebben we een dienst voor jong en oud gehad, thema wat centraal stond ging over vergeven.
God vergeeft, maar ook wij moeten leren vergeven. Het is niet altijd even makkelijk, maar God wil ons daarbij helpen.
De komende weken staat het paasproject centraal, in de daaropvolgende weken gaan we met de kinderen aan de slag met de volgende verhalen:

03 Maart  Lucas 22 vers 1-6  Het verraad van Judas.
10 Maart: Matheus 6 vers 25-34 Niet bezorgd zijn.
17 Maart: Lucas 22 vers 7-23 de instelling van het avondmaal.
24 Maart: Lucas 22 vers 39-46 Jezus geloofsstrijd in Gethsemane.

Met een hartelijke groet, namens de leiding,
Amanda van de Werf (tel. 0599-312330)

Copyright © 2016-2019 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.