Zondag 18 november is er een dienst voor Jong en Oud. In deze dienst zullen een aantal kinderen een gedicht voordragen. Het zal in die dienst gaan over Marcus 11:11-26 De vijgenboom en de tempelreiniging.

Verhalen van de komende weken:
4 november Marcus 10:46-52       Bartimeüs
11 november 1 Marcus 12: 1-12  De pachters in de wijngaard
18 november Marcus 11:11-26`   Dienst voor Jong en Oud
25 november Marcus 12:28-34     De wederkomst

Het duurt ook  niet lang meer en dan starten we alweer met de voorbereidingen van onze kerstviering die zal plaats vinden in de dienst op 2e Kerstdag! Dat betekent ook dat er in de maand december geen kindernevendienst in de kerk is, maar dat we  in het kruispunt samen met de kinderen het kerstfeest voor gaan bereiden.

Om alvast te noteren:
Zondag 2, 9, 16 en 23  december is er geen kindernevendienst, maar gewoon zondagsschool in het Kruispunt. Dit doen we omdat we dan meer tijd hebben voor het oefenen voor kerst.

Een hartelijke groet namens de leiding van de kindernevendienst,
Wenda Niemeijer (tel. 312830)

Copyright © 2016-2018 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.