KINDERNEVENDIENST

In de komende periode gaan we een  aantal verhalen van Jezus horen. De kinderen leren dat je bang kunt zijn, maar dat niet hoeft te blijven. En ook ontdekken ze wie Jezus voor hen is en dat er soms obstakels kunnen zijn die hen kunnen belemmeren om Jezus te volgen.
We hebben ondertussen een nieuwe nevendienstleidster gevonden; Amanda van der Werf. We heten haar nogmaals van harte welkom bij de club. Dat betekent wel dat Alie Mulder afscheid heeft genomen van de leiding. We bedanken haar van harte voor al het werk wat zij heeft verricht voor de kinderen van onze gemeente.

De verhalen van de komende maand:
7 okt   Marcus 6:45-52        Storm op het meer
14 okt Marcus 8: 27-9:1      Wie is Jezus
21 okt Marcus 10:17-31      De rijken en Gods Koninkrijk
28 okt Marcus 10:32-45      Op naar Jeruzalem

Een vriendelijke groet namens de leiding; Wenda Niemeijer (0599312830)

Copyright © 2016-2018 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.