Predikant
ds. J.F. Hoogstede, Schoolstraat 18, tel. 0599-312 549
 
Ouderlingen
Mevr. H. Waalkens, Schoolstraat 12, 06 30631466
Dhr. H. Wolfs, Schoolstraat 7, tel. 853193
Dhr. J. Kirchner, Bourtangerstraat 29
Vacature
 
Diakenen
Voorzitter: Dhr. G. Meijer, Oostersingel 19, tel. 312692
Secretaris: Dhr. G. Velthuis, Harpelerweg 46, tel. 312386
Penningmeester: Mevr. G. Joling, Veelerweg 19, tel. 312370
Bankrelatie: NL 59 RABO 0373 7395 08
 
Kerkrentmeesters
Voorzitter: Vacature
Secretaris: Dhr. G. Wilts, Molenveldweg 2, tel. 312241
Penningmeester & plaatsvervangend voorzitter: Dhr. B. Meems, Weenderstraat 113, tel. 312343
Lid: Dhr. K. Kraai, Wollinghuizerweg 82, tel. 326221
Bankrelatie: NL 40 RABO 0373 7309 26

Copyright © 2016-2019 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.