Beste gemeente, 

Soms als je voor het eerst ergens komt of na lange tijd ergens opnieuw komt, dan kan het wel een hele spannende onderneming lijken. Je hebt het gevoel dat iedereen je misschien aankijkt of dat mensen denken: wat doet hij of zij hier nu?
Ik doel erop dat de drempel van de kerk soms wel heel hoog lijkt, maar in werkelijkheid is hij maar 6 cm. hoog!
Wat zou het fijn zijn als je hulp krijgt bij je eerste stap in de kerk, dat er iemand is die je bij de hand pakt en zegt: “Kom maar, wees niet bang, ik ben bij je.” Diegene is Jezus.
Maar wat nou als je Jezus nog niet goed kent of dat je zijn uitgestoken hand misschien iets hebt losgelaten en je je afvraagt of je Hem nog wel weer bij zijn hand mag vasthouden? Hoe mooi kan het dan zijn als een vriend, buurman of familielid je bij de hand neemt en zegt: “Ga je met mij mee? Lijkt het je wat, dat we samen naar de kerk gaan?”
De drempel van onze kerk is niet hoog, maar kan misschien wel een onneembare horde lijken.
In ons beleidsplan staat dat we missionair willen zijn.
Achter op ons kerkblad staat Lukas 14:23.
Daar staat: “En de heer zei tot zijn dienstknecht: ‘Gaat op paden en wegen en dwingt iedereen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden.’
Met dwingen zullen we wel niet veel bereiken tegenwoordig, maar met een uitgestoken hand en een vriendelijk woord kom je misschien wel iets verder.
Laten we nu die uitgestoken hand zijn voor onze naaste en hopen dat het huis van de Here vol worde.

Jeugddiaken, Geert Meijer