De zondagse erediensten zijn voorlopig afgelast. De voorganger, organist en een aantal kerkenraadsleden komen wel bijeen, en op deze manier wordt aan de gemeente de mogelijkheid geboden om via www.kerkomroep.nl thuis, maar toch samen verbonden, te bidden, te lezen, te luisteren en te zingen.
Laten we samen bidden om kracht en wijsheid in deze zeer bijzondere omstandigheden.

De kerkenraad.

Copyright © 2016-2020 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.