Over een kleine twee weken begint de actie kerkbalans 2020.

De komende weken halen vrijwilligers van 2.000 kerken geld op voor hun plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Mede dankzij de opbrengst van kerkbalans konden we de afgelopen jaren elke zondag een eredienst houden, doopdiensten, huwelijksdiensten, rouwdiensten, was er een plek voor de jeugd en hun activiteiten. Geef daarom aan uw kerk. Zodat de plek waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor, kan blijven bestaan.

Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

 

We vragen de vrijwilligers om de enveloppen voor kerkbalans 2020 op D.V. maandag 20 januari vanaf 19:00 uur in ’t Kruispunt op te halen.

De week erna, op D.V. woensdag 29 januari kunnen de antwoordenveloppen vanaf 19:00 uur weer worden ingeleverd, eveneens in ’t Kruispunt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzet en uw gaven!


De kerkrentmeesters.

Copyright © 2016-2020 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.