Vanwege er soms misverstanden ontstaan over de bloemengroet, proberen we als H.V.D. uit te leggen voor wie de bloemengroet is bedoeld. 
Tijdens een verblijf in het ziekenhuis, verzorgingshuis voor revalidatie en daarna thuis ontvangt men de bloemengroet.
Bij langdurige ziekte thuis eveneens.
Een geboorte, jubileum, nieuw ingekomen gemeentelid ontvangt men de bloemengroet.
Wat een jubileum betreft, begint het bij een 40-jarig jubileum en meer!
Gemeenteleden van 90 jaar en ouder wordt ook de bloemengroet bezorgd rondom de verjaardag.

Gemeente, zijn er gemeenteleden, die opgenomen zijn of langdurig ziek zijn. Geef het door.
Wanneer het niet bekend is, kunnen we er ook geen aandacht aanschenken.

Met vr. groet
Namens de H.V.D.
W.Meijer-Potze