Dit is een commissie van 7 gemeenteleden, die 5x per jaar samen met de predikant een dienst voor jong en oud voorbereiden.
Materiaal wat gebruikt wordt, is 4x per jaar volgens het rooster van de zondagsschool.
Het lesmateriaal komt dan uit “Vertel het maar”.
De 5e dienst is startzondag, dan volgen we het jaarthema van de HGJB.
In de commissie zitten de predikant en een kerkenraadslid, mede 5 gemeenteleden van verschillende leeftijden, ook iemand die met de jeugd betrokken is.
De diensten worden met de predikant voorbereid en er wordt in deze diensten medewerking verleend door gemeenteleden, die dan de wetslezing/geloofsbelijdenis lezen.
Ook verlenen de zondagsschoolkinderen hun medewerking.
Er wordt ook wel een zangkoor/muziekgroep gevraagd om medewerking te verlenen in de dienst.
Zo hopen we dan gezamenlijk jong en oud een gezegende dienst te hebben.

Copyright © 2016-2021 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.