Jongerendienst op zondagavond 17 november
Zoals elders al vermeld staat, is er op zondagavond 17 november om 19:00 uur een jongerendienst in ’t Kruispunt.  Deze dienst zal speciaal gericht zijn op tieners/jongeren, maar iedereen (ongeacht leeftijd) is van harte welkom. Al eerder dit jaar, in maart, was er ook een jongerendienst. Het thema voor deze avond is: “Waarom leven we?” Misschien vraag je je wel eens af: “Wat is de bedoeling er eigenlijk van dat ik hier op aarde ben? Wat is mijn doel in het leven? Wat is Gods bedoeling voor ons leven hier?” In de dienst wordt gebruik gemaakt van de beamer. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door enkele gemeenteleden onder leiding van Greta van Wattum-Joling. Van harte welkom!

 

Vijf maal per jaar houden we een speciale dienst voor Jong en Oud.
Het thema van deze diensten sluit aan bij het lesmateriaal van de zondagsschool.
De 5e dienst is startzondag, dan volgen we het jaarthema van de HGJB.
In deze diensten wordt medewerking verleend door gemeenteleden, die dan de wetslezing/geloofsbelijdenis lezen, en door de zondagsschoolkinderen.

Copyright © 2016-2019 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.