Vijf maal per jaar houden we een speciale dienst voor Jong en Oud.
Het thema van deze diensten sluit aan bij het lesmateriaal van de zondagsschool.
De 5e dienst is startzondag, dan volgen we het jaarthema van de HGJB.
In deze diensten wordt medewerking verleend door gemeenteleden, die dan de wetslezing/geloofsbelijdenis lezen, en door de zondagsschoolkinderen.

Copyright © 2016-2021 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.