Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

oktober 2019, nummer 640

31Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. 32Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. (Mattheüs 13:31-32)

Kleine dingen maken vaak geen indruk. Van grote landen als de Verenigde Staten of Rusland weet vrijwel iedereen wie de leider is. Weten we echter ook wie de premier van Denemarken is, een land dat bij Nederland in de buurt ligt? Waarschijnlijk niet, want het is maar klein.

Jezus wijst ons juist op het kleine. Probeer Zijn woorden over de mosterdzaad eens te lezen alsof je ze nog nooit gehoord hebt. Hij vergelijkt het Koninkrijk der hemelen, het Koninkrijk van God, met een mosterdzaad. Is dat nou niet vreemd? Gods Koninkrijk is toch het allerbelangrijkste Koninkrijk dat er is? De Here is de Koning van hemel en aarde, Die Hij beide geschapen heeft. Moet je Zijn Koninkrijk nu met zo’n klein mosterdzaadje vergelijken? God is toch de Almachtige? Toch maakt Jezus de vergelijking.

Misschien zou u  wel graag meer van Gods Koninkrijk zien. Waar kunnen we zien dat de Here werkt in deze wereld? Soms willen wij grote wonderen zien, bijvoorbeeld dat God een einde maakt aan oorlog. Toch laat Jezus ons zien dat het kleine enorme kracht heeft. Zo is het ook met mosterdzaad. U kent vast Groninger mosterd wel. Doe daarvan een beetje in de stamppot en het smaakt totaal anders. Het is dus toch hoopvol, dat Gods Koninkrijk met een mosterdzaad vergeleken wordt.

Dit kan ons helpen als wij teleurgesteld zijn. Laten we eerlijk zijn: kunnen wij nu allemaal succesverhalen vertellen? Kunnen wij als kerk zeggen dat iedereen in Vlagtwedde Jezus gelooft als Verlosser? Nee, je trekt er vaak geen mensen mee, met het Evangelie. Maar, ook al zie je soms maar kleine dingen gebeuren, ze hebben zoveel waarde. Die ene baby die gedoopt wordt in een jaar, is een zegen van God. Zegeningen hebben tijd nodig om te groeien.  Een mosterdplant kan wel 3 meter worden. Dat is zo hoog voor een plant, dat Jezus het een boom noemt.

            Het leven van Jezus hier op aarde leek velen niet groots genoeg. Hij is de glorierijke Zoon van de Almachtige, maar Hij lag als baby in een voederbak in een stal. Zijn moeder was een eenvoudige vrouw. Zou je aan Hem aandacht schenken? Hij stierf ook nog eens onder spot aan een kruis. Toch was het Gods plan. Jezus is uit de dood opgestaan in heerlijkheid en Hij komt ooit terug om Gods Koninkrijk te voltooien.

            Waar kun je iets zien van Gods Koninkrijk? In zoveel dingen die klein lijken: het geloof delen met een ander, weten dat iemand voor u bidt, ontvangen hoop toen u bang was. Overal waar Jezus als de Here geloofd wordt, daar zien we dat God Zijn Koninkrijk bouwt. Overal waar vanuit geloof in Christus uit liefde geleefd wordt, daar zie je iets van Gods Koninkrijk.

            Leef zo met goede moed aan Zijn hand. Toen de discipelen het Evangelie de wereld overbrachten, leek het Romeinse Rijk oppermachtig. Zij  werden zelfs gedood door de Romeinen. Wat konden Jezus’ leerlingen nu beginnen tegen de kracht van dat rijk? Het enige wat ze deden was o.a. preken, mensen genezen, blijven bidden, zelfs in de gevangenis. Dat werk leek zo klein als een mosterdzaadje. Maar waar is nu, in 2019, dat machtige Romeinse Rijk? Het is er niet meer. Maar het Woord van God, dát heeft de mensen bereikt, wereldwijd. Laat zo in uw hart het geloof groeien als een mosterdzaad.

ds. J.F. Hoogstede


 

Bij de diensten

Terugblik
Op zondag 8 september ging ik voor.
Op zondag 15 september was het startzondag, een dienst voor jong & oud, met als thema “Kom, doe mee”. Ik ging voor. Na de dienst was er koffiedrinken in ’t Kruispunt.
Op zondag 22 september ging ds. E. van ’t Slot uit Zwolle voor.
Op zondag 29 september werd dhr. Jan Joling bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Ik ging voor.

Vooruitblik
D.V. vieren we de volgende diensten:
Op zondag 6 oktober, Israëlzondag, is er voorbereiding Heilig Avondmaal en ga ik voor.
Op zondag 13 oktober vieren we het Heilig Avondmaal, om 9:30 uur in de kerk en om 16:00 uur in “De Bolderbörg”. In beide diensten ga ik voor.
Op zondag 20 oktober gaat ds. H.C. Marchand uit Groningen voor.
Op zondag 27 wordt de dienst geleid door dhr. A. Lowijs uit Noordscheschut.
Op zondag 3 november is er dienst voor jong & oud. Het thema is op dit moment nog niet bekend. Ik ga voor in de dienst.
Op woensdag 6 november begint om 19:30 uur de dankdienst voor gewas en arbeid, waarin ik voorga.
Ook in twee diensten in oktober hoop ik te preken uit het Bijbelboek Handelingen. Vanaf november zullen gedeelten uit andere Bijbelboeken bepreekt worden.

Bijbelkring
D.V. is er op woensdagmiddag 30 oktober Bijbelkring om 14:00 in ’t Kruispunt. We gaan ons deze keer verdiepen in de brief van Judas. Hij was een broer van Jakobus en is dus een ander dan Judas Iskariot, door wie Jezus verraden werd. De brief is een kort Bijbelboek, waar actuele, praktische geloofskennis in voorkomt. Aan de ene kant is de brief scherp, aan de andere kant spat de liefde voor het Evangelie ervan af. Allen van harte welkom!

Kerkenraadsvergadering
D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 30 oktober om 19:30 in ’t Kruispunt.

De volgende “Wegwijzer”
De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 28 oktober, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
D.V. wordt op donderdag 7 november de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

Vakantie predikant
Van zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober heb ik vakantie. Mochten er in die periode dringende pastorale zaken zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba of met uw wijkouderling.

Slotwoord
“Kom, doe mee” klonk er in het startweekend, dat wederom goed bezocht werd. Laten we dankbaar zijn voor de zegeningen die God ons elk seizoen weer geeft en daar actief uit leven. We hopen ook op gezegende huisbezoeken van ouderlingen en predikant dit najaar.

Hartelijke groeten,
ds. J.F. Hoogstede

Copyright © 2016-2019 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.