Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

september 2019, nummer 639

Meditatie.

1 Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen. 2 En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen. (Lucas 15:1-2)

Als je schuld ergens aan hebt, dan loop je daar niet mee te koop. Vaak wil je dat zo weinig mogelijk mensen ervan weten. Het kan ook lastig zijn om hardop tegen God uit te spreken dat je tegen Hem gezondigd hebt. Je schaamt je en vindt het pijnlijk om het aan Hem te belijden.

            Hoe bijzonder is het dan wel niet dat hoeren, tollenaars, zondaren openlijk naar Jezus toekwamen om Hem te horen. Ze kwamen vrijwillig. Wat namen ze daarmee een risico. Ze erkennen er hun schuld mee. Iedereen kan zo zien dat ze Jezus nodig hebben. Je kunt je voorstellen dat er daardoor over hen geroddeld werd.

Hoe zouden wij met deze hoeren en tollenaars zijn omgegaan? Het gedrag van christenen staat niet altijd als liefdevol bekend. Natuurlijk komt dat ook doordat er vooroordelen tegen christenen zijn. Toch mogen we het ons ook wel aantrekken, dat we soms eerder overkomen als mensen die met hun vinger wijzen, dan als mensen die een helpende hand bieden. Het komt voor dat christenen precies de geboden weten uit te leggen, maar de liefde missen. Gelukkig zijn er zeker ook genoeg positieve voorbeelden te noemen: christenen die zich inzetten op de Wallen in Amsterdam om prostituees te helpen uit hun ellende te komen.

            Jezus is in de hemel en heeft het aan Zijn Kerk toevertrouwd om Zijn boodschap te leren en te volgen. Zijn de “tollenaars en zondaars” in Vlagtwedde bereikt? Of lopen we liever hoofdschuddend met een boog om hangjeugd, om “asociale” straatbewoners heen? Misschien voelen we ons er wel eens verlegen mee. Ik zou niet goed weten hoe ik een drugsgebruiker zou moeten aanspreken om hem of haar over de Redder, de Heere Jezus, te vertellen. Wat nu als je een agressieve reactie krijgt? Zolang we maar wel voor hen bidden.

Hoe zou het zijn als de Heere Jezus Zelf door Vlagtwedde zou lopen? Ik denk dat we verbaasd zouden staan hoeveel tijd Hij bij verschoppelingen en buitenstaanders zou doorbrengen. Natuurlijk, we weten dat Hij gekomen is om verloren schapen te redden. Toch zouden we denk ik vreemd opkijken als we het in praktijk zouden zien. Het is toch verbazingwekkend dat Hij niet alleen de “nette” mensen opzocht, maar dat er ook spottend over Hem gezegd werd dat Hij “een vriend van tollenaars en zondaars” is (Luc. 7:34)?! Hier zie je wat een wonder vergeving is, hoe radicaal het is.

Dat betekent niet dat slecht gedrag goed te praten is. De Heere at met zondaars, maar Hij moest ook Zijn leven voor hen geven. Ieder mens heeft bekering nodig. Als je tegen God het slechte gedaan hebt, is er berouw nodig en het verlangen om voortaan Hem te volgen. Zo neemt de Heere je aan.

Daarbij kunnen we leren van de zondaars uit Jezus´ tijd: ze hadden zoveel vertrouwen in Hem, dat ze bij Hem kwamen, ongeacht wat de mensen van hen dachten. Ze kwamen niet maar eens toevallig. Ze bleven Hem opzoeken. Zoveel vertrouwen hadden ze in Zijn genade. Zoeken wij Hem ook in dat geloof, als ons geweten ons aanklaagt dat we verkeerd geleefd hebben? Geloven we dat er werkelijk vergeving is? “Jezus neemt de zondaars aan” (Gez. 436).Een bekende gedachte is: “God houdt zoveel van je, dat je bij Hem mag komen zoals je bent, maar Hij houdt teveel van je om je te laten zoals je bent.” Moge de Heilige Geest harten veranderen in ons dorp, inclusief die van onszelf. Dan ontdekken we steeds meer hoe goed het is om Jezus te volgen.

Ds. J.F. Hoogstede

GEMEENTENIEUWS VLAGTWEDDE

Bij de diensten

Terugblik
Op zondag 7 juli was er dienst voor jong & oud en nam Laura Stukje afscheid van de kindernevendienst. Het thema was “Vooruitzien met God” en ik ging voor in de dienst. Na de dienst was er koffiedrinken in ’t Kruispunt.
Op zondag 14 juli nam Kris Kraai afscheid als ouderling-kerkrentmeester en werd Wenda Niemeijer-Volders bevestigd als ouderling. Ik was voorganger deze ochtend. We lazen Hand. 4:1-22.
Op zondag 21 juli preekte ds. C.G. Op ’t Hof uit Nieuwe Pekela over Hand. 4:23-31.
Op zondag 28 juli ging ik voor met als Schriftlezing Hand. 4:32-5:11.
Op zondag 4 augustus preekte ik over Hand. 5:12-26.
Op zondag 11 augustus ging dhr. M. Leussink uit Rijssen voor, kerkelijk werker te Tange-Alteveer.
Op zondag 18 aug. ging voor ouderling H.J. Wolfs.
Op zondag 25 aug. ging ds. G.J. van den Top uit Wedde voor.
Op zondag 1 september leidde ds. J.F. Tanghé uit Sellingen de dienst.

Vooruitblik
D.V. vieren we de volgende diensten:
Op zondag 8 september ga ik voor.
Op zondag 15 september is het startzondag, een dienst voor jong & oud, met als thema “Kom en doe mee”. Ik ga voor. Na de dienst is er koffiedrinken in ’t Kruispunt.
Op zondag 22 september gaat ds. E. van ’t Slot uit Zwolle voor.
Op zondag 29 september wordt dhr. Jan Joling bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Ik ga voor.
Ook in de komende diensten hoop ik te preken uit Handelingen.

Kerkenraadsvergadering
D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 25 september om 19:30 in ’t Kruispunt.

De volgende “Wegwijzer”
De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 23 september, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
D.V. wordt op donderdag 3 oktober de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt. De zondag erna wordt het gepubliceerd op deze website.

Verjaardag predikant
Op maandag 30 september hoop ik mijn 34e verjaardag te vieren. We vinden het gezellig als u langskomt en u bent van harte welkom in de pastorie van 15:00 tot ongeveer 17:00 uur.

Slotwoord
Weer mogen we aan Gods hand een nieuw kerkelijk seizoen ingaan. Ik ben dankbaar dat we als gemeente elkaar op vele manieren kunnen ontmoeten en ik zie daar ook naar uit het komende seizoen. Alle vrijwilligers zegen gewenst bij hun inzet, waar we blij mee zijn.

Hartelijke groeten,
ds. J.F. Hoogstede

Copyright © 2016-2019 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.