Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

Juli/augustus 2019, nummer 638

Meditatie.

“22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. 23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.”

                                                                   (Romeinen 6:22-23)

Het schijnt dat je in kerken in Nederland veel minder dan vroeger over het eeuwige leven hoort. Pakweg in de jaren ’50 van de 20e eeuw hoorde je regelmatig de oproep om de goede (smalle) weg naar het eeuwige leven te volgen, maar anno 2019 is dat anders. Op tv verschijnen dan wel weer programma’s als “Het eeuwige leven van Jan Mulder”. Het zou een tekort zijn als de kerk het thema “eeuwig leven” aan Jan Mulder overlaat en zelf vrijwel zwijgt. In Oekraïne is Rom. 6:23 een vrij bekende tekst onder hervormde christenen. Is dat ook zo in Nederland? In hoeverre houdt het eeuwige leven u eigenlijk bezig?

            Paulus schrijft in zijn brief dat je huidige leven consequenties heeft voor de eeuwigheid. Misschien denken we daar nauwelijks over na. Dat verandert echter niets aan de realiteit: in de Bijbel wordt gesproken over de hemel en de hel. Eeuwige vrede ontvang je als je hier op aarde met de Here leeft. Als je echter zonder Hem leeft, zal Zijn licht je later niet omringen, maar ben je eeuwig in het duister. Zondig leven leidt tot de dood. Paulus heeft in Rom. 6:23 een duidelijke boodschap.

            Gelukkig staat er ook heel duidelijk dat het eeuwige leven een geschenk van God is, uit genade. Vind daar uw troost. We hebben allemaal wel een tijd gehad in ons leven waarin we Jezus niet of nauwelijks volgden, waarin je weinig tot Gods eer deed. Daardoor hebben we ook geen recht op het eeuwige leven als beloning. Wij kunnen dat niet verdienen. U vraagt zich misschien wel eens af: “Ben ik goed genoeg om bij God te komen?” Nee, vanuit jezelf ben je dat niet, want we zijn niet zonder schuld. Toch heeft God ons zo lief, dat Hij ons eeuwig leven wil schenken, door Jezus Christus, onze Here. Er is vergeving voor al uw schuld, wanneer u zich bekeert en de Verlosser gelooft.

            Dit Blijde Nieuws wordt ons in het Evangelie bekend gemaakt. We zouden ons vergissen als we denken dat deze vreugde alleen voor na de dood is. De reden dat er tegenwoordig minder stilgestaan wordt bij hoe de Bijbel over eeuwig leven spreekt, is misschien omdat we graag in het hier en nu leven. Eeuwig leven met de opgestane Here begint echter nu al. U mag nu al een levende band met Hem ontvangen en laten groeien. Nu mag u al vooruitzien naar die grote dag dat Gods Koninkrijk voltooid wordt. Nu mag u al troost en vreugde en vrede in uw hart ontvangen. Dat verandert hoe je leeft in het hier en nu. Als je met Jezus leeft, hoef je je niet af te vragen of je leven wel waarde heeft, of je wel geliefd bent, of je leven wel een doel heeft. Je mag je geliefd weten door Hem, Die Zijn leven voor je gegeven heeft.

            Aan Zijn hand draag je vrucht. God Zelf wil u vrijmaken van een leeg bestaan door u te heiligen (vers 22). Die vrucht wordt je gegeven door de kracht van de Heilige Geest. Ook dat ontvang je dus en is niet je eigen verdienste. Je kunt het denk ik zo vergelijken: als iemand je €10 geeft om uit te delen, dan heb je dat bedrag niet zelf verdiend. Toch mag je het zelf uitdelen. Elke dag mag je zo God om Zijn zegen vragen om van die zegen te delen, om tot Zijn eer te leven. Leef zo als verloste kinderen van God, eeuwig.

ds. J.F. Hoogstede

 

KERKDIENSTEN

Zondag 07 juli      9.30u.   ds. J.F.Hoogstede, dienst voor Jong & Oud, na de dienst koffiedrinken in ‘t Kruispunt                        

zondag 14 juli       9.30u.   ds. J.F. Hoogstede, afscheid en bevestiging Ambtsdragers.

Zondag 21 juli       9.30u.   ds.C.G. op ’t Hof, Nw.Pekela

Zondag 28 juli       9.30u.   ds. J.F. Hoogstede

Zondag 04 aug.    9.30u.   ds. J.F. Hoogstede

Zondag 11 aug.    9.30u.   dhr.M.Leussink, Tange Alteveer

Zondag 18 aug.    9.30u.   dhr. H.J. Wolfs

Zondag 25 aug.    9.30u.   ds. G.J. van den Top, Wedde

Zondag 01 sept.   9.30u.   ds. J.F. Tanghé, Sellingen

Zondag 08 sept.   9.30u.   ds. J.F. Hoogstede

ROOSTER BIJBELUURTJE IN ”DE BOLDERBORG”

04 juli     Hervormde Gemeente    -   mevr. G. Veldhuis

11 juli     Hervormde Gemeente    -   dhr. H.J. Wolfs

18 juli     Prot.Gem.( Geref.kerk)  -    ds. A.L. Verduijn

25 juli     Hervormde Gemeente    -   mevr. H.Begeman

01 aug.  Hervormde Gemeente    -    ds. J.F,  Hoogstede

08 aug.  Hervormde Gemeente    -    mevr. J. de Vries

15 aug.  Prot.Gem. (Geref.kerk)   -    mevr.A.Veneman-Holman

22 aug.  Hervormde Gemeente    -    mevr. K.Kuper

29 aug.  Hervormde gemeente     -    mevr. G. Veldhuis

05 sept. Hervormde Gemeente    -    dhr. H.J. Wolfs

12 sept.  Prot.Gem. (Geref.kerk)  -    ds. J.P.Rozema

DOELCOLLECTE DIACONIE

07 juli      -  I.Z.B.

14 juli      - Ned.Bijbel Genootschap

11 aug.   – GZB Zomerzendingscollecte

VERJAARDAGSFONDS / COLLECTEGELD WISSELEN

De eerstvolgende inleverdatum is op D.V. 05 sept. 2019

Tijd:     19.30uur tot 20.00uur

Plaats:  ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13.

Tevens is er gelegenheid om collectegeld te wisselen.

 

GEMEENTENIEUWS VLAGTWEDDE

Bij de diensten

Terugblik

Op zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, ging ik voor.

Op maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag, verleende “Instru-Voca” uit Vlagtwedde muzikale medewerking. Ik ging voor in de dienst.

Op zondag 16 juni was ds. N.M. van Ommeren uit Nieuwendijk in ons midden om voor te gaan.

Op zondag 23 juni was er voorbereiding Heilig Avondmaal en ging ik voor.

Op zondag 30 juni vierden we het Heilig Avondmaal, om 9:30 uur in de kerk en om 16:00 uur in “De Bolderbörg”. Beide diensten ging ik voor.

 

Vooruitblik

D.V. vieren we de volgende diensten:

Op zondag 7 juli is er dienst voor jong & oud en neemt Laura Stukje afscheid van de kindernevendienst. Het thema is “Vooruitzien met God” en ik ga voor in de dienst. Na de dienst is er koffiedrinken in ’t Kruispunt.

Op zondag 14 juli neemt Kris Kraai afscheid als ouderling-kerkrentmeester en wordt Wenda Niemeijer-Volders bevestigd als ouderling. Ik ben voorganger deze ochtend.

Op zondag 21 juli gaat ds. C.G. Op ’t Hof uit Nieuwe Pekela voor.

Op zondag 28 juli ga ik voor.

Op zondag 4 augustus ga ik voor.

Op zondag 11 augustus gaat dhr. M. Leussink uit Rijssen voor. Hij is kerkelijk werker in Tange-Alteveer.

Op zondag 18 gaat voor ouderling H.J. Wolfs.

Op zondag 25 gaat ds. G.J. van den Top uit Wedde voor.

Op zondag 1 september leidt ds. J.F. Tanghé uit Sellingen de dienst.

In de kerk hebben we al een paar keer uit het Bijbelboek Handelingen gehoord. In enkele komende diensten hoop ik daar ook over te preken.

Examens middelbare school
Vanwege de nieuwe privacywetgeving is het lastiger te achterhalen wie er allemaal geslaagd zijn. Mij is alleen bekend dat Arjan Slagter zijn examens gehaald heeft. Alle geslaagden, van harte gefeliciteerd!

Protocol als iemand onwel wordt in de kerk
Het gebeurt wel eens dat een gemeentelid tijdens een kerkdienst onwel wordt. Indien de  betreffende persoon op eigen kracht de kerk kan verlaten, al dan niet met een begeleider, dan  blijft de gemeente zitten en stopt de voorganger eventueel even de dienst. Bij ernstige vorm bepaalt een BHV’er (bedrijfshulpverlener) wat er gebeurt, namelijk of de kerk ontruimd moet worden of niet. Bij ontruimen is de dienst op dat moment afgelopen en kan iedereen de kerk verlaten en naar huis gaan.

Kerkenraadsvergadering
D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 28 augustus om 19:30 in ’t Kruispunt.

De volgende “Wegwijzer”
De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 26 augustus, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

D.V. wordt op donderdag 5 september de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

 

Vakantie predikant
Van vrijdagavond 9 augustus t/m zondag 1 september heb ik vakantie en ben ik niet beschikbaar. Mochten er in die periode dringende pastorale zaken zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba of met uw wijkouderling.

Slotwoord
Een ieder een goede zomer gewenst, of u nu thuisblijft of op vakantie gaat.

Hartelijke groeten,
ds. J.F. Hoogstede

Copyright © 2016-2019 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.