Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

juni 2019, nummer 637

Meditatie.

2 Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.
3 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen. …
6 Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting.
7 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.
(Ps. 62:2-3 en 6-7).

In deze psalm klinkt een verlangen naar stilte. Herkent u dat? Misschien niet. Als het eenzaam is in huis, dan zeg je wel eens: “Het is zo stil.” Je mist iemand om mee te praten tijdens de koffie. Toch is dat een andere stilte dan in de Psalm bedoeld wordt. Ook als je alleen bent en alles stil is, kan het namelijk nog wel gonzen in je hart en in je gedachten. Je bent dan niet onrustig door lawaai van buiten, maar door zorgen in je hart. In de Psalm wordt een innerlijke rust bedoeld, die ontstaat door de omgang met God. Naar zo’n rust verlangde David.

            Die rust heeft ieder christen nodig, of je nu een rustig of een druk leven hebt. Je kunt niet zonder omgang met God en het vinden van vrede bij Hem. Daarom is het belangrijk om Hem te kennen als een “veilige vesting”, zodat je weet bij Wie je terecht kunt. Er zijn best wat mensen die leegte ervaren in hun leven. Je bent teleurgesteld in het leven, doordat je bijvoorbeeld allerlei kansen gemist hebt. Die leegte kun je proberen op te vullen met van alles: avonturen, status, sport, enz. Of, je negeert de problemen en steekt je hoofd in het zand. Vandaag de dag kun je verder altijd wel iets opzoeken dat je afleidt: met van alles kun je de tijd vullen, zoals miljoenen filmpjes op je smartphone. Ook op die manier kan er van allerlei drukte in ons leven zijn. Maar, is er nog tijd om God als je “veilige vesting” te leren kennen? Als we geen rust hebben genomen om te leren vertrouwen op Hem, dan doen we onze ziel schade aan.

            Het betekent niet dat een christen altijd een rustig, kalm leven heeft. David ervoer aan het begin van de Psalm dat er rust bij God was: hij zou niet al te zeer wankelen. Daarna volgen in vers 4-5 teksten over onrecht hier op aarde. Dat zal angst en frustratie bij David teweeg gebracht hebben. Waar blijft je rust dan? Dan spreekt David zichzelf toe dat hij echt moet zwijgen voor God. Dat betekent dus dat het niet vanzelf gaat dat je stil bent voor de Here. David moest er in groeien en zichzelf ook toespreken, zichzelf oproepen om de Here te verwachten. Uiteindelijk zegt David dan, dat hij niet zal wankelen. Zijn vertrouwen is gegroeid, dwars door de moeiten van het leven heen. Je hebt tijd nodig om zo Gods stem te verstaan.

            Het is een zegen als wij rust in ons hart ontvangen van de Here. In alle onrust van het leven, mag je weten dat God je niet laat vallen en dat Hij je volledig zal verlossen. Zo maak je als christen toch situaties mee, waarin je wonderlijk kalm bent. Bijvoorbeeld: eerder in je leven wilde je graag presteren en opboksen tegen de rest. Nu, nu je gegroeid bent in je geloof, leef je meer vanuit tevredenheid. Je weet dat voor God de buitenkant niet zo belangrijk is, maar de vraag of Christus in je hart leeft. Dat je Hem verwacht als je Verlosser, geeft je rust. Ik geloof dat de rustdag ons daarbij helpt. Als je op die dag Gods Woord, Zijn beloften tot je neemt, sta je sterker in de komende week. Als wankelend mens leer je houvast en rust te vinden in het geloof.

ds. J.F. Hoogstede

 

KERKDIENSTEN
1ste Pinksterdag, Zondag  09 juni    9.30u.   ds.J.F. Hoogstede
2de Pinksterdag, Maandag 10 juni   9.30u.  ds. J.F. Hoogstede, m.m.v. “Instru-voca” Vlagtwedde
Zondag 16 juni     9.30u.  ds.N.M.van Ommeren, Nieuwendijk
Zondag 23 juni     9.30u.  ds.J.F.Hoogstede,Voorber.H.A.
Zondag 30 juni     9.30u.  ds.J.F.Hoogstede, Viering H. Avondmaal
                            16.00u. Heilig Avondmaal in de Bolderborg
Zondag 07 juli      9.30u.   ds. J.F.Hoogstede, dienst voor Jong & Oud, na de dienst, koffiedrinken in ‘t Kruispunt

 

 

VERJAARDAGSFONDS / COLLECTEGELD WISSELEN

De eerstvolgende inleverdatum is op D.V. 04 juli  2019
Tijd:     19.30uur tot 20.00uur
Plaats:  ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13.
Tevens is er gelegenheid om collectegeld te wisselen.


GEMEENTENIEUWS VLAGTWEDDE

Bij de diensten
Terugblik
Op zondag 5 mei ging kand. J.W. Bassie uit Groningen voor.
Op zondag 12 mei was er een dienst voor jong & oud met als thema: “God geeft een nieuw leven”. Ik ging voor in deze dienst.
Op zondag 19 mei leidde ds. F.J. van Harten uit Scheveningen de dienst.
Op zondag 26 mei ging ds. B.T. Urgert uit Elp voor.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, was er dienst om 9:30 en ging ik voor.
Op zondag 2 juni ging ik voor.

Vooruitblik
D.V. vieren we de volgende diensten:
Op zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, ga ik voor.
Op maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag, verleent “Instru-Voca” uit Vlagtwedde muzikale medewerking. Ik ga voor in de dienst.
Op zondag 16 juni leidt ds. N.M. van Ommeren uit Nieuwendijk de dienst.
Op zondag 23 juni is er voorbereiding Heilig Avondmaal en ga ik voor.
Op zondag 30 juni vieren we het Heilig Avondmaal, om 9:30 uur in de kerk en om 16:00 uur in “De Bolderbörg”. Beide diensten ga ik voor.
Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Hij helpt ons om Gods Woord te geloven.

Opbrengst collecte catechisatie
De collecte van dit jaar gaat naar de kerkgemeenschap in Feketegyarmat (Iermata Neagra) in Roemenië. Enkelen van hen hebben we in 2017 in Vlagtwedde kunnen ontmoeten, op het voetbalveld en in de kerk. Alle catechisanten hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Kerkdiensten online meeluisteren
De kerkdienst op zondagochtend is op verschillende manieren via internet thuis mee te luisteren. U kunt rechtstreeks, live, terwijl de dienst gaande is, meeluisteren. Dit kunt u via www.kerkomroep.nl doen. Daar typt u bij “vind uw kerk” de plaatsnaam “Vlagtwedde” in. Vervolgens kunt u dan meeluisteren als u op “Vlagtwedde N.H. Kerk” klikt. Een andere manier om de dienst mee te luisteren, is door naar de website van onze kerkelijke gemeente te gaan. Op http://www.hervgemvlagtwedde.nl/meeluisteren vindt u de gegevens.

Small Miracles
Een deel van de opbrengt van de geraniumactie (zie verderop in het kerkblad) gaat naar stichting “Small Miracles” (Engels voor “kleine wonderen”). Deze stichting zet zich in voor zigeunerkinderen in Transkarpatië in Oekraïne. Jongeren, die veelal in armoede leven, worden ondersteund in het gaan naar school en op school krijgen ze van Small Miracles een warme lunch. Op die manier weet je zeker dat de kinderen te eten krijgen. Verder worden ze met het Evangelie bekend gemaakt. Small Miracles probeert aandacht en liefde te geven aan hen, zodat de kinderen zich gewaardeerd voelen en weten dat ze talenten hebben gekregen. Voor volwassenen zigeuners worden er kerkdiensten georganiseerd. Daarnaast zet Small Miracles zich in voor kinderen met een beperking (opvang en dagbesteding). De oprichters van de Stichting, Jurjen en Ruth Knot, zijn vrienden van mij, dus ik weet dat het geld bij gelovige mensen terecht komt, die zich geroepen weten door God om tot zegen te zijn.

Kerkenraadsvergadering
D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 26 juni om 19:30 in ’t Kruispunt.

De volgende “Wegwijzer”
De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 24 juni, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
D.V. wordt op donderdag 4 juli de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

 

Slotwoord
Nu het weer wat warmer is, is er ook weer 1x in de maand koffiedrinken bij de kerk. Een goede manier om elkaar als gemeente te ontmoeten. Het is belangrijk om als gelovigen de band te onderhouden.

Hartelijke groeten,
ds. J.F. Hoogstede

 

 

 

Copyright © 2016-2019 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.