Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

mei 2019, nummer 636

Meditatie.

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u (1 Petrus 5:7).

Deze tekst uit de eerste brief van Petrus is geliefd. Miljoenen gelovigen hebben er al kracht uit gehaald, juist toen ze zorgen hadden. Aan de andere kant kun je het ook wel eens moeilijk vinden om deze tekst te geloven. Bijvoorbeeld: je hebt al zo vaak je zorgen bij God gebracht, maar je hebt niet het gevoel dat je gehoord wordt. Een goed besef van wat er nu precies in dit Bijbelvers staat, kan ons helpen om te geloven.

            Misschien kent u reclames waarin je hulp wordt beloofd, aanbevolen door een stralend mooi persoon, iemand die er blakend van gezondheid uitziet. Ik denk dat zoiets alleen maar afstand veroorzaakt wanneer je je zorgen maakt: die ander heeft een zorgeloos leven en hoe kan hij/zij mij dan begrijpen? De Bijbeltekst is juist geschreven door iemand die weet wat pijn en verdriet zijn. Petrus werd namelijk vervolgd omdat hij christen was. Dat juist hij zegt dat je God kunt vertrouwen in alle omstandigheden van het leven, geeft moed. Petrus heeft in Romeinse kerkers gezeten en toch ervoer hij dat God hem niet in de steek liet. God heeft beloofd voor je te zorgen, weet Petrus. Het betekent niet dat het leven altijd over rozen gaat, maar wel dat Hij je helpt.

            Het Bijbelvers houdt dus rekening met de realiteit. Petrus schrijft niet: “Heb nooit zorgen.” Hij weet wel dat we verdriet hebben en ons zorgen maken over problemen. Het wordt niet ontkend dat het leven soms moeilijk is. Dat hoeft u persoonlijk ook niet te verzwijgen voor God. U mag eerlijk zijn tegen de Here. Zo zegt David in Psalm 64: “Hoor, o God, mijn stem wanneer ik klaag …” (vers 2a). Tegelijkertijd hebben zorgen gelukkig niet het laatste woord, want God zorgt voor je. Dat is wat Petrus en ook David ervaren hebben.

            Als je je zorgen maakt, kun je je wel eens alleen voelen. Dat is vooral het geval als je je zorgen niet kunt delen met iemand. Daarom is het belangrijk dat Petrus zegt: “Werp al jullie zorgen op Hem”. In het Nederlands is met “uw” namelijk de meervoudsvorm “jullie” bedoeld. In de gemeente van Christus is er ruimte om elkaars zorgen te delen. Bedenk maar eens, dat er gemeenteleden voor je bidden. Je bent dus niet de enige die jouw zorgen op de Here werpt, er zijn ook andere mensen die dat voor je doen. Juist op het moment dat jij twijfelt, kan er iemand anders zijn die vertrouwend Gods aangezicht voor jou zoekt. Je kunt het vergelijken met een boot vol roeiers: als er één verzwakt is, zijn de anderen er nog om door te roeien. De Here is de Stuurman, Die ons nabij is.

            Petrus bedoelt niet dat je zorgeloos moet gaan leven, want waakzaamheid is nodig. Petrus wist daarvan, want de kerk werd (en wordt) gewelddadig vervolgd. Ook wist Petrus dat de zonde je op verkeerde wegen kan brengen, want hij had Jezus 3 maal verloochend. Het is niet zo dat een christen een zorgeloos leventje leidt, want het is een strijd om het geloof vast te houden. Tegelijkertijd geloven we dat Christus alles voor ons gestreden heeft: Hij heeft de dood en het kwaad overwonnen.

            Het is tot onze troost dat we met al onze zorgen bij de Here mogen komen. Je hoeft niets voor Hem te verzwijgen. Als je in nood bent, dan helpt Hij je daar doorheen. Misschien voel je dat niet altijd zo, omdat je vooral de zorgen in je hart voelt. God houdt ons vast, ook als wij het niet voelen. Zijn genade en liefde overwinnen. Zie de Heiland voor u uitgaan, naar een nieuwe morgen.

Ds. J.F. Hoogstede

 

KERKDIENSTEN

zondag 05 mei     9.30u.  Proponent Bassie, Groningen

zondag 12 mei     9.30u.  ds. J.F. Hoogstede, dienst voor Jong & Oud.

Zondag 19 mei     9.30u. ds. F.J. van Harten, Scheveningen

Zondag 26 mei     9.30u. ds. Urgert, Elp

Donderdag 30 mei     9.30u. ds. J.F. Hoogstede, Hemelvaartsdag

Zondag 02 juni     9.30u.  ds. J.F. Hoogstede

              

ROOSTER BIJBELUURTJE IN ”DE BOLDERBORG”

09 mei    Hervormde Gemeente    -   dhr. H.J. Wolfs

16 mei    Hervormde Gemeente    -   ds. Hoogstede

23 mei    Prot.Gemeente               -   ds.  R.Slaar

30 mei    HEMELVAARTSDAG (geen bijbeluurtje)

06 juni    Hervormde Gemeente    -   mevr. H. Begeman

13 juni    Hervormde Gemeente    -   mevr. J. de Vries

 

DOELCOLLECTE DIACONIE

09 juni     - Pinksterzendingscollecte

 

VERJAARDAGSFONDS

De eerstvolgende inleverdatum is op D.V. 06 juni  2019

Tijd:     19.30uur tot 20.00uur

Plaats:  ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13.

 

GEMEENTENIEUWS VLAGTWEDDE

Bij de diensten

Terugblik

Op zondag 7 april ging ik voor. We hoorden over Simon van Cyrene, die de kruisbalk van Christus droeg.

Op zondag 14 april (Palmpasen) was er voorbereiding Heilig Avondmaal. Ik ging voor in deze dienst. We hoorden over Christus als Koning.

Op Goede Vrijdag, 19 april, was er dienst om 19:30. We vierden het Heilig Avondmaal, nadat we gedachten dat Jezus aan het kruis alles volbracht heeft. Ik leidde de dienst.

Op Eerste Paasdag, zondag 21 april, ging ik voor.

Op Tweede Paasdag, maandag 22 april, verleende christelijk dameskoor “Anima Mea” uit Sellingen muzikale medewerking. Ik mocht voorgaan.

Op zondag 28 april werden twee kinderen gedoopt. Ik ging voor in de dienst.

 

Vooruitblik

D.V. vieren we de volgende diensten:

Op zondag 5 mei gaat kand. J.W. Bassie uit Groningen voor.

Op zondag 12 mei is er een dienst voor jong & oud met als thema: “God geeft een nieuw leven”. Ik ga voor in deze dienst.

Op zondag 19 mei gaat voor ds. F.J. van Harten uit Scheveningen.

Op zondag 26 mei leidt ds. B.T. Urgert uit Elp de dienst.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, is er dienst om 9:30 en ga ik voor.

Op zondag 2 juni ga ik voor.

 

Kerkenraadsvergadering

D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op maandag 27 mei om 19:30 in ’t Kruispunt.

De volgende “Wegwijzer”

De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 27 mei, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

D.V. wordt op donderdag 6 juni de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

 

Vakantie predikant

Van vrijdagavond 17 mei t/m zondag 26 mei heb ik vakantie en ben ik niet beschikbaar. Mochten er in die periode dringende pastorale zaken zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba of met uw wijkouderling.

 

Slotwoord

Op Tweede Paasdag werd er een record gevestigd: het was de warmste Tweede Paasdag ooit gemeten in Nederland. Dat is een interessant feit om te herinneren, maar hopelijk onthouden we vooral de boodschap van Pasen: je mag met Jezus leven. Je hebt elkaar nodig om uit dat geloof te leven. Bel me daarom gerust als er iets is.

Hartelijke groeten,

ds. J.F. Hoogstede

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS

De jaarrekening van de kerkrentmeesters ligt van 13 t/m 21 mei ter inzage op Weenderstraat 113. Mocht u de jaarrekening willen inzien kunt u telefonisch een afspraak maken.

VAN DE DIACONIE

De jaarrekening van de diaconie ligt van 13 t/m 21 mei ter inzage op Wollinghuizerweg 82. Mocht u de jaarrekening willen inzien kunt u telefonisch een afspraak maken.

Copyright © 2016-2019 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.