Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

maart 2019, nummer 634

Meditatie.

1 Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is
. (1 Joh. 3:2)

 

Soms hoor je een belofte die te groot en te mooi lijkt om waar te zijn. Zo kunnen mensen het soms nauwelijks bevatten als ze een miljoen hebben gewonnen. De bovenstaande Bijbeltekst mag nog veel meer verwondering bij ons oproepen. Gods belofte voor Zijn kinderen is onvoorstelbaar: ooit zullen ze gelijk zijn aan Jezus en Hem zien zoals Hij is.

            Je kunt het verlangen naar dit moment voeden door andere dingen te bedenken die je graag met je ogen ziet. U kunt voor uzelf nagaan wat de mooiste dingen zijn die uw ogen hebben gezien. Misschien denk je aan de eerste stapjes van je kind of aan de twinkeling in de ogen van je geliefde. Het in bloei komen van de natuur is voor velen ook een genot. De schepping is oogstrelend, of je nu in Westerwolde bent of op een Zwitserse berg staat. Hoeveel mooie dingen je echter ook hebt bewonderd, het zal alles overtroffen worden door het zien van de grootste liefde ooit: wat een genade zal het zijn om Jezus Christus met eigen ogen te mogen zien en aanbidden.

Wij hebben nog nooit volmaakte liefde aanschouwd en juist daarom zal het zo’n vreugde zijn om Christus te ontmoeten. Johannes schreef dat het nog niet is geopenbaard wat wij zullen zijn. De betekenis hiervan is eigenlijk eenvoudig: we geloven dat Gods kinderen bij Hem zullen zijn, maar we zien dat nog niet letterlijk. We zijn nog hier op aarde, waar soms veel verdriet is. Met je ogen zie je niet alleen mooie dingen op aarde, maar ook ellende. Vandaar dat er zich tranen kunnen vormen in je ogen. Hoe prachtig moet het dan zijn, als het moment aanbreekt dat je als kind van God Jezus mag zien zoals Hij is. Dan zie je Zijn liefde van aangezicht tot aangezicht en dan besef je nog meer hoe goed het is dat Hij verlost van kwaad, verdriet en zonde.

            In verschillende Bijbelverhalen kunnen we lezen hoe Jezus zicht gaf aan mensen. Die verhalen helpen je om Gods belofte uit 1 Joh. 3 ter harte te nemen. Probeer je eens in te denken dat je één van de blinden zou zijn geweest die door Jezus genezen zijn. Jarenlang heb je geen enkel licht gezien, maar toen kwam Jezus op je levenspad. Hij nam je bij de hand en opende je ogen. Het eerste wat je zag, was Zijn genade en liefde. Wat moet dat heerlijk zijn geweest om zo gezien te hebben dat Hij ook jou liefheeft, dat er Eén is die echt om je geeft. Nog heerlijker moet het zijn om in het eeuwige leven de waarheid en de liefde van de Here te aanschouwen.

            Een andere belofte om ter harte te nemen is dat alle kinderen van God zullen zijn zoals Jezus. Dit betekent niet dat we een gelijke positie als Jezus zullen hebben. Hij is de eniggeboren Zoon van God. Het betekent wel dat we mogen delen in Zijn overwinning: een eeuwig leven zonder zonde, een eeuwig leven in Gods nabijheid, een leven van enkel goedheid.

            Deze vreugde wordt ons beloofd als wij hier op aarde gelovig zien hoe groot de liefde is die de Vader ons gegeven heeft. Dat is geopenbaard in Christus, Die voor ons de weg naar het kruis gegaan is. Geloof Hem en dan zullen je ogen vol verwondering zijn als je Hem ontmoet.

 

ds. J.F. Hoogstede

 

Bij de diensten

Terugblik
Op zondag 3 februari was er dienst voor jong & oud met als thema “God vergeeft en wij vergeven”. Ik ging voor in deze dienst.
Op zondag 10 februari ging ik voor en hoorden we Ps. 46.
Op zondag 17 februari leidde ik de dienst en de Schriftlezing was 2 Koningen 22:8-20.
Op zondag 24 februari ging voor ds. M.F. van Binnendijk uit Stadskanaal.
Op zondag 3 maart ging voor ds. B.T. Urgert uit Elp.

Vooruitblik
D.V. vieren we de volgende diensten:
Op zondag 10 maart ga ik voor.
Op woensdagavond 13 maart is er om 19:30 dienst in verband met Biddag voor gewas en arbeid. Ik ga voor in de dienst.
Op zondag 17 maart is er, zoals gebruikelijk, dienst om 9:30. Ik ga voor in deze dienst.
Op zondagavond 17 maart is er om 19:00 een jongerendienst in ’t Kruispunt. Praiseband “The Messengers” uit Garrelsweer zal de muziek verzorgen. Deze dienst zal speciaal gericht zijn op tieners/jongeren, maar iedereen (ongeacht leeftijd) is van harte welkom. Het thema is: “Hoe merk je iets van Gods aanwezigheid?” Ik ga voor in deze dienst.
Op zondag 24 maart gaat voor dhr. A. Lowijs uit Noordscheschut.
Op zondag 31 maart gaat voor ds. C.G. op ’t Hof uit Nieuwe Pekela.
In de lijdenstijd (de weken voor Pasen) staan we in het bijzonder stil bij de lijdensweg die Jezus in onze plaats is gegaan.

Bijbelkring
D.V. is er op dinsdagmiddag 19 maart Bijbelkring om 14:00 in ’t Kruispunt. Het thema deze middag is: Gods kracht voor zwakke mensen. Johannes de Doper zei over Jezus: “Hij moet meer worden, ik echter minder” (“Hij moet groter worden en ik kleiner”) (Joh. 3:30). Hoe passen we dit toe op ons eigen leven? We zullen stilstaan bij de geschiedenis van Gideon in Richteren 7 en nadenken over woorden van Paulus uit 2 Korinthe 12. Paulus maakt in vers 9 duidelijk dat Gods kracht werkt in zwakke mensen.

Kerkenraadsvergadering
D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 27 maart  2019 om 19:30 in ’t Kruispunt.

De volgende “Wegwijzer”
De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 25 maart, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
D.V. wordt op donderdag 4 april de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

Aanmelding voor reis naar Feketegyarmat (Iermata Neagra), Roemenië
Al enkele jaren hebben we als gemeente contact met broeders en zusters in Feketegyarmat, Roemenië (Feketegyarmat is de Hongaarse naam van dit plaatsje en in het Roemeens heet het Iermata Neagra). In de zomer van 2017 is uit Feketegyarmat een groep van voornamelijk jongeren naar Vlagtwedde gekomen. Een week lang hebben we plezier gehad, hun jeugd heeft met onze jeugd gevoetbald en we hebben het geloof gedeeld, o.a. in een kerkdienst, waarin ds. Nemes het Evangelie verkondigde en de jongeren via pantomime uitdrukten wat Gods genade betekent. Gemeenteleden die in Feketegyarmat zijn geweest, hebben in 2016 (of in voorgaande reizen) een onvergetelijke tijd gehad. Ondanks taalverschillen groeit er vaak een band en groei je gezamenlijk in het geloof. Het lijkt ds. Nemes mooi om elkaar weer te ontmoeten. Als Werkgroep Roemenië lijkt het ons dan ook goed om weer een reis naar Feketegyarmat te organiseren. Dit zal dan D.V. plaatsvinden in de zomer van 2020. Mocht u graag mee willen, dan bent u van harte uitgenodigd. In Feketegyarmat ontmoet u een andere cultuur, wat een verrijking is. Verder zul je daar een enorme gastvrijheid meemaken. Daarnaast word je echt gesterkt in je geloof in zo’n week. Nog steeds bidt men in Feketegyarmat voor onze gemeente. Dit gebeurt elke keer als er Bijbelkring is op maandagavond.

Bij voldoende aanmelding voor de reis zullen we verder overleggen met ds. Nemes. In het verleden ging er vaak een groep jongeren mee vanuit onze gemeente. Allen die in de zomer van 2020 vijftien jaar of ouder zijn, zijn van harte welkom. Mocht je jonger zijn, dan ben je zeker ook welkom, maar dan zou het goed zijn als je ouders ook meegaan. Voor deze reis zullen een aantal gemeenteleden chauffeur zijn. U hoeft dus niet zelfstandig op pad, want de reis wordt geregeld door mensen uit de Werkgroep Roemenië. De kosten zullen ongeveer 200 euro zijn voor de gehele week, inclusief de reis (dit kan iets minder worden of iets meer zijn). Kortom: mocht u nog geen vakantieplannen hebben voor 2020, denk er dan eens over na om vanuit de Hervormde Gemeente Vlagtwedde naar Roemenië te gaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij iemand van de Werkgroep: mw. Anita Bessembinders, dhr. Jan Bossen, mw. Wenny Meijer,  dhr. Derk Smith, mw. Willie Wolfs en ds. Hoogstede.

Slotwoord
In de gemeente zijn er doorgaans allerlei activiteiten en ontmoetingen. Deze vinden niet zomaar plaats, want de richtlijn bij dit alles is dat er Goed Nieuws is voor de wereld en voor ons. Dit is ook de reden waarom er op zondagavond 17 maart een jongerendienst in ’t Kruispunt gehouden wordt. De muziek in deze dienst is anders dan in de reguliere eredienst, want we zingen vooral praiseliederen (zoals Opwekking) en een groot deel van de liederen is door de jongeren zelf uitgezocht. “The Messengers” zijn al eens in Vlagtwedde geweest en toen was dat in een dienst voor jong & oud in de kerk. We hopen op een dienst waarin vooral de jeugd zich welkom voelt, maar de hele gemeente is welkom. Het zou fijn zijn als u in uw gebeden Gods leiding en zegen vraagt voor (activiteiten in) de gemeente.

Hartelijke groeten,
ds. J.F. Hoogstede

Copyright © 2016-2019 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.