Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

februari 2019, nummer 633

Meditatie.

20 Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. 21 En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen.
(Mattheüs 12:20-21)

Misschien bent u onlangs wel op de ijsbaan geweest. Ik hoop dat u daar voor uw plezier naar toeging en voor de ontspanning geschaatst hebt. Toch, als je zo aan het schaatsen bent, kun je denken over een ander: “Die kan veel beter schaatsen dan ik.” Dit is maar een klein voorbeeld van hoe wij ons in het alledaagse leven vaak spiegelen aan anderen.

            Een dergelijk gevoel, maar dan op geloofsgebied, herkennen we misschien ook. Wie kijkt er niet vol ontzag naar die christen die altijd liefdevol overkomt. Dan denk je: “Ik wou dat ik zo’n groot geloof had en zo liefdevol was.” In de tijd van Jezus waren er veel gelovigen die zich niet goed genoeg voelden om bij God te mogen horen. Farizeeërs leken juist heel dicht bij God te leven. Zij gaven het volk allerlei onbelangrijke wetten en het was loodzwaar om je daaraan te houden. Sommige Farizeeërs keken daardoor minachtend op zwakke gelovigen neer.

            Je zou misschien verwachten dat de Zoon van de heilige God mensen streng zou keuren voordat ze Hem zouden mogen volgen. Gelukkig wordt kinderen al geleerd dat Jezus omzag naar mensen die niet populair waren. Hij ging om met melaatsen, maar ook met hoeren en tollenaars. We kunnen veel Bijbelverhalen erover lezen, dat Jezus omzag naar mensen die bij God vandaan gedwaald waren.

            De woorden boven deze meditatie komen uit Mattheüs, maar ze zijn een vervulling van een profetie uit Jesaja. Het is goed om de achtergrond ervan te weten, zodat wij hopelijk beter beseffen hoe genadig God is. Een rietstengel was niet iets dat bekend was om zijn grote waarde. Je kon het als aanwijsstok gebruiken, maar je had er verder weinig aan. Geknakte rietstengels, echter, kun je zelfs niet als aanwijsstok gebruiken, dus werden ze weggegooid. Voor een walmende vlaspit geldt hetzelfde. Als verlichting gebruikte men een olielamp met daarin een lont, een vlaspit. Het werkt een beetje zoals bij een kaars: als die gaat walmen, dan is die bijna op. Zo is het ook bij een vlaspit. Als die ging walmen, dan blies je die uit en gooide je die weg. Christenen lijken op geknakt riet of een walmende vlaspit: door misstappen en zonden lijken we niet de beste kandidaten om Jezus te volgen. Toch zoekt Christus ons op.

Geloven en het volgen van Jezus vinden we wel eens moeilijk. Soms worstel je met je valkuilen. Het kan zijn dat je je dan afvraagt of God je wel genadig wil zijn. Op zich is het goed dat ons geweten spreekt als wij misstappen maken. Jezus verlangt echt dat we Hem liefhebben. Lauwheid daarbij is niet goed. Laten we dus niet bijvoorbeeld te lui zijn om de band met Jezus te zoeken, om Hem te volgen.

Tegelijkertijd is het zo dat iedereen struikelt in het volgen van Jezus. Juist daarom is de tekst uit Mattheüs een bemoediging. We hebben gezondigd en lijken daardoor op een geknakt stuk riet. Iedereen kent ook wel twijfels in het geloof en je geloof kan deuken oplopen. Gelukkig komt tot gebroken mensen de belofte dat Jezus ons niet weg zal doen, ook al bemerken we zelf veel gebreken in ons geloofsleven, ook al vinden we dat we niet mooi genoeg kunnen bidden, ook al vinden we dat ons geloof maar heel gewoon lijkt. Als we maar geloven in Jezus, onze Here. Vertrouw dat Hij ook uw Verlosser is en Hij zal u niet aan de kant schuiven. Op Zijn Naam mogen we hopen.

 

Ds. J.F. Hoogstede

 

GEMEENTENIEUWS VLAGTWEDDE

Bij de diensten

Terugblik
Op zondag 6 januari ging voor ds. A. Lagendijk uit Onstwedde en was er voorbereiding Heilig Avondmaal.
Op zondag 13 januari vierden we het Heilig Avondmaal, om 9:30 in de kerk en om 16:00 in “De Bolderbörg”. Ik ging voor in deze diensten.
Op zondag 20 januari leidde ds. J.A. Mol uit Driesum de dienst.
Op zondag 27 januari nam Be Elzen i.v.m. verhuizing afscheid van zijn ambt als ouderling. In deze dienst werd Greetje Joling-Potze herbevestigd als diaken, werden   Jaap Kirchner en Harm Wolfs bevestigd als ouderling en Geert Wilts als ouderling-kerkrentmeester. Ik ging voor in deze dienst.

Vooruitblik
D.V. vieren we de volgende diensten:
Op zondag 3 februari is er dienst voor jong & oud met als thema “God vergeeft en wij vergeven”. Ik ga voor in deze dienst.
Op zondag 10 februari ga ik voor.
Op zondag 17 februari leid ik de dienst.
Op zondag 24 februari gaat voor ds. M.F. van Binnendijk uit Stadskanaal.
Op zondag 3 maart gaat voor ds. B.T. Urgert uit Elp. Dit is de eerste zondag van de lijdenstijd.
Wat is het mooi om samen te zingen tot Gods eer, om het Evangelie te horen, om elkaar te ontmoeten. Weet u welkom in de kerk.

Bijbelkring
D.V. is er op dinsdagmiddag 12 februari Bijbelkring om 14:00 in ’t Kruispunt. Het thema deze middag is: begraven of cremeren. Met welke reden kies je voor het ene of het andere? Kun je er vanuit het geloof ook iets over zeggen? Geeft de Bijbel ons een richtlijn? We hopen ons geloof in de opgestane Heer te versterken door erover met elkaar in gesprek te gaan.

Catechisatie
In verband met de voorjaarsvakantie is er op vrijdag 22 februari geen catechisatie. Een week later, vrijdag 1 maart, is er ook geen catechisatie, want dan heb ik vakantie. Op 8 maart is er dan weer catechisatie. De andere vrijdagen in februari is er wel catechisatie.

Kerkenraadsvergadering
D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 27 februari 2019 om 19:30 in ’t Kruispunt.

De volgende “Wegwijzer”
De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 25 februari e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
D.V. wordt op donderdag 7 maart de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

Vakantie predikant
Van vrijdagavond 22 februari t/m zondag 3 maart heb ik vakantie en ben ik niet beschikbaar. Mochten er in die periode dringende pastorale zaken zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba of met uw wijkouderling.

Slotwoord
Op het moment van schrijven kijk ik uit op een besneeuwde kerk, hier in Vlagtwedde. Ik vind het persoonlijk prachtig als het wit is in de winter. Tegelijkertijd komen tulpen al omhoog uit hun bollen, om in de lente in bloei te gaan staan. God heeft orde in de seizoenen aangebracht. Het is niet zo dat het de ene dag -20 graden is en de andere dag +30 graden. Dat is iets wat we heel normaal vinden, maar ook alledaagse goede dingen zijn een reden om God te danken, net als voor het dagelijks brood.

 

Hartelijke groeten,
ds. J.F. Hoogstede
 

Copyright © 2016-2019 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.