Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

Januari 2019, nummer 632

Meditatie.

“Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.” (2 Korinthe 4:6)

 

Onlangs nog hebben we Kerst gevierd, dat Jezus’ licht in de duisternis schijnt. Dat is niet iets uit een ver verleden: we mogen in 2019 leven uit de belofte, dat de Here harten beschijnt.
            Soms willen mensen laten zien hoeveel licht zijzelf geven, maar dat is niet wat Paulus bedoelt in de Bijbeltekst die hierboven staat. Misschien kom je wel eens iemand tegen die graag over zichzelf vertelt en ook graag laat zien wat hij of zij bereikt heeft. Heel wat komedies zijn er geschreven over mensen die teveel in het middelpunt willen staan. Wellicht kent u Hyacinth Bucket (“Bouquet”) uit de serie “Schone Schijn”. Ze wil altijd indruk maken door bijvoorbeeld “dure” woorden te gebruiken. Het levert komische situaties op. In het echte leven kunnen we het echter wel eens vervelend vinden als iemand wil laten zien hoe goed hij of zij is. “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” denken we dan misschien. Paulus was niet van plan om te laten zien hoed goed hij was. In tegendeel, hij wenst te laten zien hoe goed God is.
            Het wonder van het Evangelie is niet dat ons eigen “licht” schijnt, maar dat het licht van de Here ons hart verlicht. De liefde en genade komen van Hem! Paulus was geraakt door het licht van de Here Jezus (zie Handelingen 9) en was tot geloof in Hem gekomen. Nu was zijn leven anders geworden. Eerst had hij als het ware een drang gehad om zich voor God te bewijzen. Nu begon hij erop te vertrouwen dat Jezus’ offer aan het kruis hem zou redden. In dat geloof leefde hij vervolgens met Hem.
Wat zou het vermoeiend zijn als je je telkens af moet vragen: “Wat zal God van mijn leven vinden?” Stel je eens voor dat je van God voor 2019 de opdracht kreeg: “Laat het licht in jouw hart zoveel mogelijk schijnen” en we krijgen te horen dat er aan het einde van het jaar een keuring komt. Hoe zouden we dan leven? Ik denk dat er toch ook wel wat angst bij zou komen: heb ik genoeg goeds gedaan voor God en mijn medemens?
Een voornemen voor 2019 zou kunnen zijn: ik wens meer licht, liefde te verspreiden. Op zich is dat een mooie gedachte. We worden ook geroepen door Christus om uit liefde te leven. Doen we het echter in vertrouwen op Hem of om onszelf te bewijzen? In het laatste geval is het een riskant voornemen: je zou er bijvoorbeeld arrogant van kunnen worden, omdat je vindt dat je beter bent gaan leven, beter dan anderen.
            De bemoediging vanuit 2 Korinthe 4:6 is dat God Zelf licht laat schijnen in harten. Voor Hem hoeven we niet te laten zien hoe goed we onszelf vinden. Het is juist andersom: erken maar voor Hem dat je schuld hebt in je leven, dat je tekort komt. De Here aanvaardt mensen die nederig bij Hem komen, die alles verwachten van de Verlosser Zelf. Hun duisternis wordt verlicht door Hem Zelf.
Ik geloof dat we voor 2019 de opdracht krijgen: “Laat Gods licht in jouw hart zoveel mogelijk schijnen.” Dus niet “laat jouw licht schijnen”, maar “laat Gods licht schijnen”. Verwacht de kracht van Hem. Wij zijn regelmatig zwakke en onzekere mensen, maar de Here geeft kracht. Wat een geruststelling is dat: wij zijn niet afhankelijk van onze voornemens, maar je mag God elke dag bidden dat Zijn licht in je hart schijnt. De Verlosser verhoort.

Ds. J.F. Hoogstede

GEMEENTENIEUWS VLAGTWEDDE

Bij de diensten

Terugblik
Op zondag 9 december, tweede advent, ging voor dhr. G.J. Heinen uit Dalfsen.
Op zondag 16 december, derde advent, werd gedoopt. Ik ging voor in deze dienst.
Op zondag 23 december, vierde advent, leidde ik de dienst.
Op maandagavond 24 december begon om 22:00u. de Kerstnachtdienst. Muzikale medewerking werd verleend door het “Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor”. Het thema was “Een Herder voor de herders, een Mens voor de mensen” en ik ging voor in deze dienst.
Op dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag, was er dienst om 9:30u.Het thema was “Geschenken met Kerst” en ik ging voor.
Op Tweede Kerstdag, woensdag 26 december, was er dienst om 9:30u. De kinderen van de kindernevendienst vierden het Kerstfeest. Onder andere zongen ze en speelden ze toneel en het thema was “Brood uit Bethlehem”. De kinderen zorgden voor een vrolijke viering. Ik preekte kort over het thema “Een volle voederbak”.
Op zondag 30 december ging ds. A. Lagendijk uit Onstwedde voor.
Op maandag 31 december was de oudjaarsdienst om 19:00u. en ging ik voor.
Op dinsdag 1 januari begon de nieuwjaarsdienst om 9:30u. en ging ik voor.

Vooruitblik
D.V. vieren we de volgende diensten:
Op zondag 6 januari gaat voor ds. A. Lagendijk uit Onstwedde en is er voorbereiding Heilig Avondmaal
Op zondag 13 januari vieren we het Heilig Avondmaal, om 9:30u. in de kerk en om 16:00u. in de Bolderbörg. Ik ga voor in deze diensten.
Op zondag 20 januari gaat voor ds. J.A. Mol uit Driesum.
Op zondag 27 januari neemt Be Elzen i.v.m. verhuizing afscheid van zijn ambt als ouderling. In deze dienst is er bevestiging van ambtsdragers: Geert Wilts als ouderling-kerkrentmeester en Jaap Kirchner en Harm Wolfs als ouderling. Ik ga voor in deze dienst.
Ook in het jaar 2019 zijn we welkom in de kerk. Genade van God, gratis.

Bijbelkring
D.V. is er op woensdagmiddag 23 januari weer Bijbelkring, om 14:00u. in ’t Kruispunt. Deze keer is het thema “uitverkiezing”. In Efeze 1:3-4a staat: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft …” Vragen bij het thema zijn bijvoorbeeld: zijn we afhankelijk van onze keuze voor God of kiest Hij voor ons?

Catechisatie
We beginnen weer vanaf: vrijdag 11 januari. Er is dan alleen voor de jongste groep catechisatie.
Met de oudste groep wordt nog overlegd op welke dagen we bij elkaar komen.

Kerkenraadsvergadering
D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 23 januari 2019 om 19:30u. in ’t Kruispunt.

De volgende “Wegwijzer”
De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 21 januari via, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
D.V. wordt op donderdag 31 januari de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00u. in ’t Kruispunt.

Slotwoord
U allen een mooi en gezegend 2019 gewenst! Hartelijk dank verder namens Adrienn en mij voor alle mooie kaarten en goede wensen.

Hartelijke groeten,
ds. Hoogstede

 

KERKBALANS 2019
De komende weken halen 40.000 vrijwilligers van 2.000 kerken geld op voor hun plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten in de diensten en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen.

Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

We vragen de vrijwilligers om de enveloppen voor kerkbalans 2019 op D.V. maandag 21 januari vanaf 19:00 uur in ’t Kruispunt op te halen.
De week erna, op D.V. woensdag 30 januari kunnen de antwoordenveloppen vanaf 19:00 uur weer worden ingeleverd, eveneens in ’t Kruispunt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzet en uw gaven!

De kerkrentmeesters.

 

COLLECTEMUNTEN
Vanaf donderdag 31 januari 19:00 uur kunt u in ’t Kruispunt terecht voor collectemunten.
We hebben ervoor gekozen om contant geld uit voorgaande collecten uit te geven. Dit heeft verschillende voordelen boven de aanschaf, uitgifte en administratie van speciale kunststof collectemunten.
Voorlopig geven we de volgende pakketjes uit:
40 munten van €0,50 voor €20,-
40 munten van €1,-- voor €40,-
25 munten van €2,- voor €50,-
We hopen hiermee tegemoet te komen aan de vraag van velen om beter te beschikken over kleingeld voor de collecten. We zullen dit maandelijks herhalen op de avond dat de Wegwijzer wordt samengesteld.
In de loop van 2019 zullen we deze werkwijze evalueren en eventueel bijstellen.

De kerkrentmeesters.

Copyright © 2016-2019 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.