Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

november 2018, nummer 630

Meditatie

Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. 12 En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. 13 Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. (Handelingen 4:11-13)

Soms zien we door Vlagtwedde vluchtelingen/immigranten lopen. Sommigen van hen zullen christelijk zijn, anderen moslim, anderen zullen weer in iets anders geloven. Voor sommige christenen roept dit vragen op: is Jezus echt de enige weg naar God of zijn er meerdere wegen? Zou je, bijvoorbeeld, ook net zo goed in Allah kunnen geloven? Of, wat te denken van de vele boeddhabeelden in Nederland. Zou dat dan ook een weg naar het eeuwig leven zijn?

            De Bijbelverzen die boven deze meditatie staan, zijn gesproken door Petrus. Voor ons is het belangrijk te weten in wat voor tijd hij die sprak. Zo kunnen we zijn woorden beter plaatsen in onze eigen tijd. De Jood Petrus was met de andere volgelingen van Jezus in de minderheid. Veel Joden geloofden namelijk niet dat Jezus de Zoon van God is. Verder geloofden de Romeinen die in het land woonden in allerlei goden, zoals Jupiter en Neptunus. Het was dus niet zo dat ieder mens in die tijd ervan overtuigd was dat Jezus de Weg naar God is. Er waren allerlei geloven. Dat is vandaag de dag niet anders.

            Juist in zo’n situatie zegt Petrus dat je alleen door de Here Jezus zalig, oftewel gered kunt worden (vers 12). Petrus zegt dus niet dat alle geloven wel zo’n beetje op hetzelfde neerkomen. Zelfs tegen zijn Joodse volksgenoten, met wie hij het geloof in het Oude Testament deelde, zegt hij niet dat hun en zijn geloof op hetzelfde neerkomen. Ook zij werden opgeroepen om in de Here Jezus te gaan geloven.

            Laat het ons houvast geven dat God zo duidelijk gesproken heeft door de mond van Petrus. U hoeft nooit te vrezen of u er wel goed aan doet om in Jezus te geloven, want Christus heeft er Zelf van getuigd dat Hij de Verlosser is. Jezus is de Enige Persoon ooit Die gekruisigd en opgestaan is tot verzoening van onze zonden. Dat geloof gun je ook aan anderen.

            Petrus en Johannes hadden daarbij uitstraling als eenvoudige mensen. Dat leert ons dat we niet arrogant moeten zijn als christen. We zien dat ook aan de manier waarop Petrus spreekt: “[E]r is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.” Petrus zegt niet dat alleen “jullie” zalig moeten worden. Dat zou arrogant zijn, alsof hij bedoelt: “Kijk, jullie zijn zondig en hebben het bij het verkeerde eind”. Petrus weet echter dat hij zelf ook vergeving nodig heeft voor de slechte daden in zijn leven. Daarom spreekt hij over “wij”: iedereen heeft redding door de Here nodig.

            Hoe we ons een houding hebben te geven als christenen, kunnen we ontdekken in de Bijbel. U hoeft zich niet beter voor te doen dan u bent. U hoeft niet geleerd te zijn om over de liefde van God in Jezus te spreken (zie vers 13). Wij horen onze naasten lief te hebben als onszelf, ongeacht of ze nu bijvoorbeeld christen, moslim, boeddhist of atheïst zijn. We kunnen niet zeggen dat het allemaal op hetzelfde neerkomt, want Christus is de enige Redder. Laat Zijn liefde indruk op ons maken, zodat wij mensen met uitstraling zijn, “mensen die met Jezus samen geweest waren” (vers 13).

ds. J.F. Hoogstede

KERKDIENSTEN

 

Zondag 04 nov.   9.30u.   ds. Koolhaas, Winschoten
Woensdag 07 nov. 19.30u.   ds. J.F. Hoogstede, Dankdag voor gewas & arbeid.
Zondag  11 nov.   9.30u.   ds. Brandorff, Hardenberg
Zondag 18 nov.    9.30u.   ds. J.F. Hoogstede, dienst voor Jong & Oud
Zondag 25 nov.    9.30u.  ds. J.F. Hoogstede
Zondag 02 dec.    9.30u.  ds. J.F. Hoogstede, 1ste Advent

 

ROOSTER BIJBELUURTJE IN ”DE BOLDERBORG

 

08 nov.   Prot.Gemeente           -      dhr. F. Koops
15 nov.   Hervormde Gemeente -     mevr.J.de Vries
22 nov.   Prot.Gemeente            -     ds. J.W. Baan
29 nov.   Hervormde Gemeente -     mevr. K. Kuper
06 dec.   Prot.Gemeente            -     ds. J.P. Rozema

Om alvast te noteren vrijdagmiddag 14 dec. Kerstviering

 

DOELCOLLECTE DIACONIE

 

04 november   - Najaarszendingscollecte
11 november   - Luisterend dienen
02 december   - Adventscollecte

 

VERJAARDAGSFONDS

 

De eerstvolgende inleverdatum is op  D.V. 06 dec. 2018
Tijd:     19.30uur tot 20.00uur
Plaats:  ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13.

GEMEENTENIEUWS VLAGTWEDDE

Bij de diensten

Terugblik
Op zondag 7 oktober ging voor dhr. G.J. Heinen uit Dalfsen.
Op zondag 14 oktober leidde ds. G. Brandorff uit Hardenberg de dienst.
Op zondag 21 oktober ging dhr. H.J. Wolfs uit Vlagtwedde voor. Er was deze dienst voorbereiding Heilig Avondmaal.
Op zondag 28 oktober vierden we het Heilig Avondmaal. Om 9:30 was er dienst in de kerk en om 16:00 in “De Bolderbörg”. In beide diensten ging ik voor.

Vooruitblik
D.V. vieren we de volgende diensten:
Op zondag 4 november gaat voor ds. H. Koolhaas uit Winschoten.
Woensdag 7 november is het dankdag voor gewas en arbeid. De eredienst begint om 19:30. Ik ga voor in deze dienst.
Op zondag 11 november gaat voor ds. G. Brandorff uit Hardenberg.
Op zondag 18 november is er dienst voor jong & oud waarin ik voorga. Het thema is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar de Schriftlezing is Marcus 11:11-26.
Op zondag 25 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Namen van gemeenteleden die vanaf 01-11-2017 zijn overleden, worden voorgelezen. Verderop in het kerkblad kunt u hier meer over lezen. In deze dienst ga ik voor.
Op zondag 2 december is het eerste advent. Ik ga voor deze dienst.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar: herdenking overleden gemeenteleden
Deze eredienst heeft veel overeenkomsten met andere zondagse erediensten: er is kindernevendienst, er is een Schriftlezing, een preek, er wordt gezongen, etc. In het bijzonder hopen we troost te putten uit het Evangelie, dat de Heere Jezus de dood overwonnen heeft. Namen van gemeenteleden die overleden zijn tussen 01-11-2017 en 31-10-2018 zullen genoemd worden. Nu is het zo dat de kerkenraad en/of de dominee niet altijd wordt ingelicht door nabestaanden dat er iemand overleden is. Dit respecteren wij, omdat we weten dat niet iedereen bijvoorbeeld wil dat een dominee spreekt bij een uitvaart. Dit betekent echter ook dat we als kerkenraad soms niet weten wie de nabestaanden van een overleden gemeentelid zijn. Als kerkenraad hebben we daarom het volgende besloten: we noemen alleen de namen van gemeenteleden van wie het overlijden destijds persoonlijk door nabestaanden bij ons gemeld is, bijvoorbeeld via een rouwkaart, een e-mail of een telefoonbericht. De reden is niet dat wij andere overleden gemeenteleden niet zouden willen noemen. Een reden voor ons besluit is dat wij vaak geen correspondentieadres hebben als we niet ingelicht zijn. Dan weten we niet wie wij kunnen informeren over het noemen van iemands naam in de kerk. Ten tweede wil misschien niet iedere persoon die bij de kerk stond ingeschreven, genoemd worden in een dienst na zijn of haar overlijden. Over een groot deel van de overleden gemeenteleden wordt de kerkenraad/dominee persoonlijk ingelicht door nabestaanden. Dan zal ook de naam van de overledene genoemd worden in de dienst. Ook voor volgende jaren zijn we van plan om dit als beleid te volgen.
Uiteraard vinden we het als kerk belangrijk om troost te bieden bij verdriet. Mocht u persoonlijk contact wensen met predikant of ouderling, laat het dan gerust weten.
Wat betreft zondag 25 november krijgen nabestaanden een uitnodiging voor de dienst via een brief. Deze wordt verstuurd naar het correspondentieadres dat staat op de door ons ontvangen rouwkaart.

Bijbelkring
D.V. is er op woensdag 21 november om 14:00 Bijbelkring in ’t Kruispunt. Op de Bijbelkring in oktober zullen we een thema kiezen voor deze novembermiddag. Allen van harte welkom!

Belijdeniscatechisatie
De catechisatie is gestart op 29 oktober. U kunt zich overigens nog steeds bij mij aanmelden.

Catechisatie
Op vrijdag 9 november is er geen catechisatie, de andere weken (2 november en vanaf 16 november) is er wel catechisatie voor beide groepen.

Kerkenraadsvergadering
D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 28 november 2018 om 19:30 in ’t Kruispunt.

De volgende “Wegwijzer”
De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 26 november bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
D.V. wordt op donderdag 6 december de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

Huwelijk
We groeten jullie allen hartelijk en kijken met veel plezier terug op prachtige dagen.

Slotwoord
Allereerst hartelijk bedankt voor de felicitaties, geschenken, kaarten, e-mails, die ik met mijn verjaardag mocht ontvangen!
Op het moment van schrijven, is net de Vakantiebijbelfeestweek geweest. Wat mogen we blij zijn dat we zoiets kunnen organiseren in Vlagtwedde en dat er vrijwilligers zijn die zich inzetten. We kunnen dankbaar zijn voor alle christelijke activiteiten die georganiseerd worden in de gemeente.
Vorig jaar ben ik in verband met nascholing helaas niet ingeroosterd voor huisbezoeken. Dit jaar is daar gelukkig weer ruimte voor.

Hartelijke groeten,
ds. J.F. Hoogstede

Copyright © 2016-2018 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.