Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

januari 2020, nummer 643

Meditatie

38b En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. 39 En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. 40 Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. 41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. 42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. (Lucas 10:38b-42)

We hebben weer een nieuw jaar van God geschonken gekregen: 2020. Wat voor plannen hebt u al gemaakt voor dat jaar? Velen van ons zullen zich in 2020 inspannen voor van alles en nog wat, voor belangrijke en minder belangrijke dingen.

Dat we druk bezig zijn in 2020, is geen enkel probleem. God heeft ons ook gezegd dat we ons zes dagen van de week zullen inspannen. Nu kan het zijn dat je zorgen hebt bij je bezigheden. Soms is dat goed voor te stellen en in Psalmen worden zulke angsten ook wel verwoord. Vaak maak je je echter onnodig druk om dingen. Martha wond zich onnodig op om de bediening van het eten. Toch is het ook wel weer begrijpelijk, dat Martha zich zo druk maakte. Als u visite hebt en je moet alles in je eentje doen, zou je je dan niet storen? Al helemaal als je verwacht dat je zus meehelpt en zij helemaal niets doet, terwijl jij je uitslooft. Ja, dat Martha geërgerd is, is wel te begrijpen.

            Toch corrigeert Jezus juist Martha en verrassend genoeg niet haar zus Maria. Martha had het namelijk zó druk met aardse dingen, dat ze voorbijging aan wat Jezus spreekt. Je mag je best uitsloven voor een goede maaltijd, maar als Christus bij je op bezoek komt, dan is wat Hij zegt toch het allerbelangrijkste? Het kan ons ook maar zo gebeuren dat we ons in 2020 te druk maken om dingen die misschien niet eens zo belangrijk zijn. We kunnen opgeslokt worden door van alles: zullen de kerstkilo’s er weer af gaan? Zal die ene droomvakantie gaan lukken qua planning en organisatie? Daar mag je ook best aandacht aan schenken. Maar als het je in beslag neemt, dan loop je het gevaar om Jezus voorbij te lopen. Werk dus ook nooit zoveel, dat je geen tijd meer hebt voor God. Het ene nodige in 2020 en in ons hele leven is dit: dat we gelovig bij Jezus komen.

            Maria zag in waar het om gaat: rusten bij Jezus en genade van Hem ontvangen. Je  mag 2020 ingaan met het geloof dat de Here je een goed deel wil geven, dat nooit meer van je afgenomen zal worden (zie vers 42). Is dat geen heerlijk voorrecht? Je kunt druk zijn met van alles. Sommige van je plannen zullen slagen, andere zullen mislukken. Maar gelukkig, het ene echte waar het op aankomt, dat wordt je zomaar geschonken: genade en vrede door Gods Zoon.

            Natuurlijk betekent rust vinden bij Christus niet dat je je niet hoeft in te spannen als gelovige. Jezus roept ons om Hem te volgen en dat vergt inspanning. Bij dat alles mag je echter de rust in je hart hebben dat de Here je niet loslaat. Het gaat in 2020 ten diepste niet om wat wij doen, maar om wat Christus voor ons gedaan heeft. We hoeven Gods zegen voor 2020 niet te verdienen, want die wordt ons geschonken uit genade. Ontvang Jezus’ liefde, dan hebt u een gezegend jaar. Dat wordt u nooit meer afgenomen.

ds. J.F. Hoogstede 

GEMEENTENIEUWS VLAGTWEDDE

Bij de diensten

Terugblik

Op zondag 8 december, tweede advent, ging ds. A. Lagendijk uit Onstwedde voor.

Op zondag 15 december, derde advent, ging ik voor.

Op zondag 22 december, vierde advent, ging ds. J.F. Tanghé uit Sellingen voor.

Op dinsdagavond 24 december ving om 22:00 de Kerstnachtdienst aan. Muzikale medewerking werd verleend door het Scheemder Mannenkoor en ik ging voor in deze dienst. Het thema was: “Een vrolijk Kerstfeest”.

Op woensdag 25 december, Eerste Kerstdag, was er dienst om 9:30 en ging prop. H.J. van der Wal voor.

Op Tweede Kerstdag, donderdag 26 december, was er dienst om 9:30. De kindernevendienst vierde hun Kerstfeest en zelf hield ik een korte preek met als thema: “Op zoek”.

Op zondag 29 december ging ik voor.

Op dinsdag 31 december begon de oudjaarsdienst om 19:00. Ik ging voor. Aan het einde van het jaar hoorden we woorden uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 5.

Op woensdag 1 januari was de nieuwjaarsdienst om 9:30, waarin ik voorging. Uit Openbaring 22:12-21 hoorden we dat Christus de Eerste en de Laatste is.

 

Vooruitblik

D.V. vieren we de volgende diensten:

Op zondag 5 januari ga ik voor.

Op zondag 12 januari leid ik de dienst.

Op zondag 19 januari is er voorbereiding Heilig Avondmaal. Ds. K. Meijer uit Sellingen gaat voor.

Op zondag 26 januari vieren we om 9:30 het Heilig Avondmaal in de kerk en om 16:00 in “De Bolderbörg”. Ik ga voor in beide diensten.

Petrus zei ooit tot Jezus: “U hebt woorden van eeuwig leven” (uit Joh. 6:68). Het Evangelie is een boodschap van leven en u bent daarom van harte welkom in de kerk.

Bijbelkring
D.V. is er op dinsdagmiddag 28 januari om 14:00 weer Bijbelkring in ’t Kruispunt. Het thema is “blijdschap”. In de Bijbel wordt er regelmatig over vreugde gesproken. Toch weet onze Schepper wel dat we niet altijd blij en gelukkig zijn. Wat zou blijdschap eigenlijk betekenen? Iedereen is van harte welkom.

 

Catechisatie vervalt in vakantietijd
De jongste groep begint weer vanaf: vrijdag 17 januari. In een vorig kerkblad stond 10 januari, maar dit moet dus 17 januari zijn.

De groep van 16+ wordt verwacht op woensdag 8 januari om 19:30.

 

Kerkenraadsvergadering
D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 22 januari om 19:30 in ’t Kruispunt.

 

De volgende “Wegwijzer”
De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 20 januari, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
D.V. wordt op donderdag 30 januari de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

 

Slotwoord
Voor 2020 wens ik u allen zegen en liefde van God. Op het moment dat ik dit schrijf, is het druk in verband met diensten rondom de jaarwisseling + daarbij de reguliere diensten op zondag. Toch kun je wel rust hebben, ook al is het druk. In de kerk vind je namelijk vrede en rust. Zo vond ik het prachtig om hier weer Kerst te vieren. Heel mooi was het ook dat de kinderen op Tweede Kerstdag hun Kerstfeest met ons vierden.

Tot slot, namens Adrienn en mij hartelijk dank voor de vele kaarten en lieve wensen.

 

Hartelijke groeten,

ds. J.F. Hoogstede

 

Copyright © 2016-2020 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.