Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

december 2018, nummer 631

Meditatie

“3 Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan? Waarmee heb Ik u vermoeid? Getuig tegen Mij! 4 Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aäron en Mirjam vóór u uit gezonden.” (Micha 6:3-4)

 

Soms zijn de rollen omgedraaid. Dat is bijvoorbeeld zo in het verhaal “De prins en de bedelknaap” van Mark Twain. Daarin verwisselen een prins en een bedelaar, die uiterlijk veel op elkaar lijken, van leven. Dat levert natuurlijk vreemde situaties op.

            In de tekst uit Micha zijn de rollen ook omgedraaid. We zien daardoor hoe vreemd het is als God niet de eerbied krijgt die Hem toekomt. De Heere God is bij wijze van spreken in de beklaagdenbank terecht gekomen. Dat is een volstrekt vreemde situatie, want het volk heeft zich juist meerdere malen van Hem afgekeerd door onrecht te doen. Nu verdedigt God Zich als het ware: wat zou Hij verkeerd hebben gedaan, dat men zich van Hem afwendt? Het volk zou juist in de beklaagdenbank moeten zitten. In de tijd van Micha was er afgoderij en deed het volk onrecht, maar het leek zich daar niet druk om te maken.

            Vandaag de dag zijn de rollen tussen God en de mensen ook wel eens omgedraaid. In het rijke Westen hoor je wel eens verbitterd zeggen: “Als er al een God is, dan heb ik Hem nog wel wat te zeggen, want waarom doet Hij niks aan de ellende op de wereld?” Maar wat zouden wij tegen God in kunnen brengen? Zouden wij werkelijk tegen Hem kunnen getuigen (zie het einde van vers 3)? Ik geloof dat het zo is dat God juist ons vraagt wat wij gedaan hebben voor onze naaste. Niet God hoeft Zich te verantwoorden. Aan het einde der tijden is het niet God Die Zich voor Zijn daden hoeft te verdedigen. Het zijn de mensen Zelf die door een volledig goed en rechtvaardig God geoordeeld worden. De mensen zijn het zelf die onrecht en afgoderij op de aarde hebben laten bestaan.

            De tekst uit Micha is een tekst waarin veel emotie klinkt en daaraan zie je dat God begaan is met de mensheid.   Wat heeft God verkeerd gedaan, dat Hij niet geloofd en gehoorzaamd wordt? Je voelt de pijn die God heeft dat Zijn volk Hem verlaten heeft. En toch is er hoop: God blijft het opstandige Israël “Mijn volk” noemen.

            De tekst van Micha krijgt nog meer betekenis als we daarbij aan Jezus denken. God toonde dat Hem niets te verwijten valt, want Hij heeft het volk bevrijd: “Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aäron en Mirjam vóór u uit gezonden” (Micha 6:4). God heeft zo Jezus Christus voor ons uitgezonden, de Zaligmaker van de wereld. We worden zomaar uitgenodigd om bij de Here te komen in gebed, met heel ons leven, met onze tranen, met onze schuld, met onze vragen, met onze moeiten. Dat is genade. Zo zou je de tekst van Micha vandaag zo kunnen verwoorden: is er werkelijk een geldige reden om de Here niet te volgen, nu Jezus Christus onder ons gewoond heeft?

            Zouden wij tegen God kunnen getuigen, nu Zijn liefde in Christus is geopenbaard? Dat zou een omgekeerde wereld zijn. Laten we juist eerbiedig Hem geloven. Net als God, is Jezus onschuldig. Wat een genade is het, dat we in het Evangelie toch horen van rollen die zijn omgedraaid: de onschuldige Jezus nam de straf over de zonden van de mensen op Zich. Het Licht der wereld ging het duister in, om schuldige mensen licht te geven. Gods  eigen Zoon werd een Knecht, werd geboren in een stal. Laten we verwonderd toeleven naar het Kerstfeest.

 

Ds. J.F. Hoogstede

Bij de diensten

Terugblik
Op zondag 4 november ging ds.H.Koolhaas uit Winschoten voor.
Woensdag 7 november was het dankdag voor gewas en arbeid. ’s Avonds was er een dankdienst waarin ik voorging.
Op zondag 11 november ging voor ds. G. Brandorff uit Hardenberg.
Op zondag 18 november was er dienst voor jong & oud waarin ik voorging. Het thema was “nep of echt” aan de hand van Marcus 11:11-26.
Op zondag 25 november was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedachten gemeenteleden die vanaf 01-11-2017 zijn overleden. Ik mocht deze dienst leiden.
Op zondag 2 december was het eerste advent. Ik ging voor in deze dienst.

Vooruitblik
D.V. vieren we de volgende diensten:
Op zondag 9 december, tweede advent, gaat voor dhr. G.J. Heinen uit Dalfsen.
Op zondag 16 december, derde advent, ga ik voor. In deze dienst wordt gedoopt
Op zondag 23 december, vierde advent, leid ik de dienst.
Op maandagavond 24 december vangt om 22:00 de Kerstnachtdienst aan. Muzikale medewerking die avond wordt verleend door Chr. Zuidlaarder mannenkoor, en ik ga voor in deze dienst.
Op dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag, is er dienst om 9:30 en ga ik voor.
Op Tweede Kerstdag, woensdag 26 december, is er dienst om 9:30. De zondagsschool zal deze dienst grotendeels verzorgen en zelf zal ik een korte preek houden. U kunt het zien als een soort dienst voor “jong & oud”. De dienst heeft als thema: “Brood uit Bethlehem” en het thema van de korte preek is: “Een volle voederbak”.
Op zondag 30 december is ds. A. Lagendijk uit Onstwedde voorganger in de dienst.
Op maandag 31 december is de oudjaarsdienst om 19:00. Voorganger ben ik.
Op dinsdag 1 januari is de nieuwjaarsdienst om 9:30, waarin ik voorga.
Op zondag 6 januari gaat voor ds. A. Lagendijk uit Onstwedde.

Laten we bidden voor gezegende diensten, tot Gods eer en tot opbouw van ons geloof.

 

Kerstviering namens de HVD in de Bolderbörg op 14 december om 14:00
D.V. is de jaarlijkse Kerstviering in de Bolderbörg op 14 december om 14:00. Deze viering wordt ook dit jaar weer georganiseerd door de HVD. Ook mensen die niet in de Bolderbörg wonen, maar deze Kerstviering willen meemaken, zijn welkom. Het koor “Pax Optima Rerum” uit Bourtange zingt in deze dienst.

 

Bijbelkring
D.V. is er op woensdagmiddag 23 januari weer Bijbelkring. Het thema wordt in het volgende kerkblad bekendgemaakt.

Catechisatie vervalt in vakantietijd
In verband met de kerstvakantie is er voor de groep van 12-15 jaar op de volgende data geen catechisatie: vrijdag 21 december, vrijdag 28 december en vrijdag 4 januari.
We beginnen weer vanaf: vrijdag 11 januari. Er is dan alleen voor de jongste groep catechisatie.
Met de oudste groep wordt nog overlegd op welke dagen we bij elkaar komen. In ieder geval is er voor hen van 21 december tot en met 4 januari geen catechisatie.

Kerkenraadsvergadering
D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 23 januari 2019 om 19:30 in ’t Kruispunt.

De volgende “Wegwijzer”
De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 24 december, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
D.V. wordt op donderdag 3 januari de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

 

Slotwoord
In deze maand hoop ik gemeenteleden in de verpleeghuizen weer te bezoeken. December zou maar een kale maand zijn zonder Kerstdagen. Het is mooi dat van jong tot oud mensen blij worden van het Kerstfeest. Toch zijn er ook mensen voor wie Kerst ook een moeilijke periode is. Voor hen bidden we om licht in de duisternis. We mogen er hoop uit putten dat God Zijn volk kwam troosten door Zijn Zoon te sturen. Hierbij wens ik u allen alvast gezegende Kerstdagen.

 

Hartelijke groeten,
ds. J.F. Hoogstede

 

Kerkbalans 2019
Als u deze Wegwijzer leest, zijn de eerste voorbereidingen voor Kerkbalans 2019 al getroffen. De ledenadministratie wordt gecontroleerd, er wordt weer een mooie folder gemaakt, en de datums vastgesteld. Volgend jaar wordt Actie Kerkbalans gehouden van 19  januari tot 2 februari.
Kerken krijgen in Nederland geen subsidie van de overheid. Alle kosten zoals onderhoud, salarissen, energie, moeten betaald worden uit giften van leden.
Als u nog een toezegging voor 2018 heeft openstaan, vragen we u om deze voor het eind van het jaar over te maken.
Begin volgend jaar hopen we dan weer op uw medewerking en bijdrage te mogen rekenen.

De kerkrentmeesters.

 

ADVENTSCONCERT
Op D.V. zondag 16 december is er weer het adventsconcert. M.m.v. Volcantare, Emma , Josien , Thomas, Chr. Zang – en Muziekvereniging Instru-Voca  en Alien op trombone en Stoffer bespeelt het orgel. Het concert begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Hervormde kerk in Vlagtwedde.

Iedereen van harte welkom!

 

Copyright © 2016-2018 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.