Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

oktober 2018, nummer 629

Meditatie

U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. 11 Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden. 12 Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. (Romeinen 14:10-12)

Misschien hebt u wel eens een boek gelezen of een film gezien met een open einde. Je bent helemaal opgegaan in het verhaal, maar aan het einde weet je niet hoe het afloopt. Bijvoorbeeld: in een verhaal wil een arme man trouwen met een rijke vrouw. Vooral in het begin is haar familie daar nog niet zo enthousiast over. Aan het einde van het verhaal lees je dat de man de vader van zijn geliefde om haar hand vraagt. Het antwoord wordt niet verteld. Dat noem je dan een open einde. Voor sommigen is dat heel frustrerend: hoe gaat het nu verder? Je komt het niet te weten.

            In de Bijbel staat wat dat betreft geen open einde. Het is namelijk duidelijk dat we allemaal voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. Wel is het de vraag hoe het dan verder gaat: ontvang je de eeuwige zaligheid of ga je eeuwig verloren? Deze vraag wordt misschien liever verzwegen, maar stel je eens voor dat er nooit over het oordeel wordt gesproken. Dan kun je erdoor overrompeld worden als de Here Jezus terugkomt. Jezus Zelf, Hij Die liefde is, sprak regelmatig over het oordeel.

            Paulus heeft bovenstaande Bijbelverzen vanuit liefde geschreven en niet om ons angst aan te jagen. Dat kunnen we merken aan de lofzang in vers 11. Het is een heerlijk vooruitzicht dat er eindelijk een tijd komt dat alles voor God zal buigen. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is er geen kwaad en geen gevloek. Alles zal daar tot Gods eer zijn, in eeuwige liefde. Ik geloof dat Paulus het ons van harte gunt om daarnaar uit te zien. Het is zo’n troost als je kunt sterven in het geloof dat de Here Jezus je liefheeft.

            Als je leeft met de Here, heeft je leven geen open einde. Dan mag je geloven dat je naar de hemel gaat. Jezus heeft Zich namelijk geofferd aan het kruis om ons te redden. Hij zegt Zelf in Johannes 5:24: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.” In geloof in Hem, verschijn je verlost voor de troon van de Here. De liefde van God zal dan oneindig zijn, voor u en alle broeders en zusters die gered zijn door de Verlosser, Jezus Christus.

            Vandaar dat Paulus ons ook oproept om onze broeders en zusters lief te hebben. Het is soms gemakkelijk om te oordelen over een ander. Dat was al zo in de tijd van Paulus. Sommige christenen wilden geen vlees eten en werden daardoor geminacht door andere christenen (zie Rom. 14:2-3). Aanvaard elkaar juist en let niet op onbelangrijke verschillen, kunnen we van Paulus leren. Verder hebben we het allemaal nodig om vrijgekocht te worden van onze zonden. We komen allemaal voor Christus’ rechterstoel te staan en we zijn daar allemaal afhankelijk van Gods genade, want niemand van ons is volmaakt. Laten we daarom onszelf niet beter vinden dan een ander door die te veroordelen. We zijn juist geroepen om elkaar te steunen in geloof. Laten we het Evangelie samen vieren, nu en straks voor Gods troon, vanwaar genade klinkt voor een ieder die in Hem gelooft. Als je in Christus gelooft, is Zijn rechterstoel er één van vrijspraak. Gelukkig mag je rotsvast in redding door Hem geloven.

ds. J.F. Hoogstede

Bijbelkring
D.V. is er op woensdag 31 oktober om 14:00 Bijbelkring in ’t Kruispunt. Deze keer zal het thema zijn: “gerechtvaardigd door het geloof”. Tijdens de Reformatie herontdekte men wat het betekent dat Christus onze Verlosser wil zijn. Wat betekent het nu voor ons persoonlijk, dat we rechtvaardig voor God zijn door het geloof in Zijn Zoon? Allen van harte welkom!

Belijdeniscatechisatie
Inmiddels is er een opgave voor het volgen van belijdeniscatechisatie. Mocht u er ook over nadenken om belijdenis te gaan doen, dan bent u welkom op de inloopavond in ’t Kruispunt op vrijdag 19 oktober vanaf 20:30. Voor verdere informatie over het doen van belijdenis kunt u me ook bellen of een e-mail sturen. De belijdeniscatechisatie vindt doorgaans plaats op maandagavond. Mocht u bijvoorbeeld een beroep hebben waarin u ’s avonds moet werken, dan kunnen we eventueel wellicht een ander dagdeel vinden.

Kerkenraadsvergadering
D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 24 oktober 2018 om 19:30 in ’t Kruispunt.

De volgende “Wegwijzer”
De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 22 oktober, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
D.V. wordt op donderdag 1 november de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

Vakantie predikant
Tot maandag 15 oktober heb ik vakantie. Mochten er in die periode dringende pastorale zaken zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba of met uw wijkouderling.

Verjaardag predikant
Zoals in een eerder kerkblad vermeld, is mijn verjaardag op 30 september. Omdat ik dan niet thuis ben, wordt dit later gevierd. Het lijkt me leuk u te ontmoeten op woensdag 17 oktober van 15:00-17:00. U bent dan van harte welkom in de pastorie.

Slotwoord
Alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het startweekend, van harte bedankt! Met de startdienst zijn we begonnen aan een nieuw kerkelijk jaar. Laten we met hart en ziel geloven en zo met God leven en naar elkaar omzien. In een volgend kerkblad hoop ik nog iets over onze trouwdag te schrijven. Voor nu kan ik al wel mijn dank uitspreken voor alle mooie wensen die we tot nu toe van u ontvangen hebben. Met de post zijn al kaarten aangekomen en dat is werkelijk prachtig! Hartelijk dank!

Hartelijke groeten,
ds. J.F. Hoogstede

Copyright © 2016-2018 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.