KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

juni 2024, nummer 685

Meditatie.

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. (Galaten 5:1)

            “Vrijheid” is misschien niet een woord dat je direct te binnen schiet als je aan geloof denkt. Het vooroordeel van sommigen is juist dat geloof je vrijheid beknelt. Misschien hebt u het wel eens meegemaakt, dat iemand verbaasd is dat je gelooft. Soms vragen mensen dan: “Maar mag je dit wel en mag je dat wel?” Het zal voor hen verrassend klinken dat het geloof volgens Paulus juist vrijheid betekent!

            Bij vrijheid denken mensen tegenwoordig nog wel eens aan: “alles kunnen doen waar je zin in hebt.” Vrijheid is bijvoorbeeld dat jij je eigen mening mag geven, ook al beledig je een ander er flink mee. Van geboden moeten veel hedendaagse mensen niks hebben. Zelfs in de kerk is dat wel eens zo. Het komt voor dat het op grond van de Bijbelduidelijk is hoe de Here wil dat wij leven, maar dat christenen zeggen: “Daar heb ik niks mee en ik zie dat anders.” Daarmee vervalt dan blijkbaar de waarde van dat Bijbelgedeelte, puur op grond van je eigen gevoel.

             Paulus bedoelt met vrijheid niet dat je Gods geboden willekeurig mag overtreden. Om op het spoor te komen wat hij wel bedoelt, is het goed te weten wat de omstandigheden van zijn brief aan de Galaten waren. In die tijd hadden veel mensen ontzag voor Gods oordeel. Men wist dat de Here rechtvaardig is en dat je verantwoording van je leven hebt af te leggen. Juist dat gaf veel mensen een beknellend gevoel. Ze dachten dan dat je je plek in de hemel moet verdienen via goede daden. Als je goed genoeg had geleefd, dan zou je er komen. Maar wat is goed genoeg? Wie van ons heeft Gods geboden perfect gevolgd? Hoe weet je dan of God je wel zal vrijspreken bij Zijn oordeel? Zo geeft het een beklemmend gevoel als je op grond van jouw leven de hemel moet verdienen. Soms probeerde men God gunstig te stemmen door allerlei zelfbedachte regeltjes te volgen, zoals dat je op sabbat je matras niet mag verslepen (zie Johannes 5:10). Dat noem je jezelf een slavenjuk opleggen. Het wonder is dat God Zijn Zoon gestuurd heeft om ons te bevrijden. Paulus beseft hoe vol genade die boodschap is. Hij weet dat hij vanwege zijn slechte daden Gods liefde niet heeft verdiend. Ieder mens heeft uiteindelijk te weinig goede daden gedaan, zegt Paulus. Wij hebben Gods geboden overtreden, maar Christus heeft Zijn perfecte leven aan God aangeboden, in onze plaats. Jezus draagt de straf voor de zonde, in onze plaats. Dat is waarom Christus je vrijmaakt. In Hem is er vrijheid. Je hoeft dan niet bang te zijn voor Gods oordeel, want er is vergeving door Hem. God schenkt de verlossing Zelf, uit genade.

Juist zondigen maakt je tot een slaaf en beneemt je de vrijheid. Denk maar eens aan gokken in een casino. Ergens weet je wel dat God het niet goed vindt dat je veel geld over de balk smijt, maar het lijkt wel spannend in het begin. In een vrij land als Nederland staat niets je in de weg om dat te doen. Maar uiteindelijk kun je er verslaafd aan raken. Het leek een vrije keuze, maar het is je leven gaan beheersen en je vrijheid is bekneld geraakt. De vrijheid in Christus betekent dat je onder de indruk bent van Gods genade. Ook al ben je slaaf van de zonde geweest, Christus heeft Zijn leven voor je gegeven! Er is een weg terug. Als je berouw hebt en Zijn offer aanneemt, dan zal God je vrijspreken bij Zijn oordeel. Dat besef geeft je ware vrijheid en vrijheid van angst. Geraakt zijn door Gods liefde heeft tot gevolg dat je steeds minder wilt zondigen. Leef in dankbaarheid voor uw Verlosser en dien Hem met liefde.

Ds. Hoogstede

 

KERKDIENSTEN
Zondag 02 juni    9.30u   ds. H.C. Marchand, Groningen
Zondag 09 juni    9.30u   ds. M.F. van Binnendijk, Stadskanaal
Zondag 16 juni    9.30u   ds. B.T. Urgert, Elp, Voorber. H.Avondmaal
Zondag  23 juni   9.30u   ds. N.M. van Ommeren,Drachten, Viering H.Avondmaal
                          16.00u   ds.J.Admiraal, Viering H.Avondmaal in de Bolderbörg
zondag 30 juni     9.30u   ds. J. de Wind, Hattem
zondag 07 juli      9.30u   ds. G.J. v.d. Top, Wedde

ROOSTER BIJBELUURTJE IN ”DE BOLDERBORG
06 juni         Hervormde Gemeente  -  mevr. H. Begeman
13 juni         Hervormde Gemeente  -  dhr. G. Feikens
20 juni         Hervormde Gemeente  -  mevr. W. Abbes
Zondag 23 juni Viering H.Avondmaal ds. J. Admiraal om 16.00u
27 juni         Prot. Gemeente            -  ds. K. Meijer
04 juli          Hervormde Gemeente  -  mevr. H. Begeman
07 juli          Hervormde Gemeente  -  mevr. G. Veldhuis

Het Bijbeluurtje is op de donderdagmiddag, de aanvang is telkens om 16.00uur.

DOELCOLLECTE DIACONIE
Zondag 07 juli     -   I.Z.B. collecte

VERJAARDAGSFONDS  / COLLECTEGELD WISSELEN
Op D.V. 04 juli  2024 kunnen de verjaardagfondszakjes ingeleverd worden.
Tijd: 19.30u tot 20.00uur
Plaats : ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13.
Tevens is er gelegenheid om collectegeld te wisselen
Van 19.30u tot 20.00uur

GEMEENTENIEUWS VLAGTWEDDE

Kerkenraadsvergadering
D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op wo. 26 juni om 19.30 u. in ’t Kruispunt.

De volgende “Wegwijzer”
De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 24 juni, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
D.V. wordt op donderdag 4 juli de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19.00 u. in ’t Kruispunt.

Aanspreekpunt bij pastorale zaken
Harma Waalkens is het aanspreekpunt voor pastorale zaken, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Als er bijvoorbeeld een ziekenhuisopname is of er is een voorganger nodig voor een uitvaart, dan kan Harma gebeld worden. Zij gaat dan in overleg met consulent Ds. Van der Wind.

Tot slot
Het “winterwerk” in de gemeente is afgelopen maar er gaat ook nog veel werk door. Alle vrijwilligers hartelijk dank voor uw en jouw bijdrage aan de opbouw van onze gemeente.
Hartelijke groeten,
namens de kerkenraad
ouderling Ina Slagter

Solidariteitskas 2024   Kerkrentmeesters
Binnenkort zult u een brief van de Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Vlagtwedde ontvangen, waarin u gevraagd wordt een bijdrage te doen aan de solidariteitskas 2024. 
Wat is de solidariteitskas?
De solidariteitskas is een verplichte afdracht van alle gemeenten aan de Protestantse Kerk in Nederland.  De hoogte van de afdracht is € 5,-- per belijdend lid. Dit is dus geen vrijblijvend bedrag maar een keiharde verplichting.
Door middel van de boven aangekondigde brief vragen de Kerkrentmeesters u een bijdrage te doen in de totale kosten. Wij vragen dit niet alleen aan de belijdende leden maar aan alle leden van onze gemeente. Wanneer uw gezamenlijke bijdragen het bedrag van de verplichte afdracht overtreffen, dan kan dat extra bedrag voor onze eigen gemeente worden besteed. Gelukkig werd de verplichte afdracht in de afgelopen jaren fors overschreden en kwam het extra geld ten goede aan onze eigen gemeente. Wij hopen dat ook dit jaar, door uw bijdragen, naast de gemeentelijke verplichting, weer een fors bedrag zal overblijven. Op die manier zijn we solidair met alle gemeenten in Nederland, maar ook onderling solidair met alle gemeenteleden van de Hervormde Gemeente te Vlagtwedde. Dat is een onderdeel van het “kerk zijn” in een snel veranderende samenleving.    

Namens de kerkrentmeesters,
J.H.Volders, penningmeester.

Kerkrentmeesters  klussenteam
In de vacante periode waarin we nu zitten, zal de hele kerkenraad op veel vlakken extra zaken moeten regelen. Denk in dit verband alleen maar eens aan het beroepingswerk, samen met de Hervormde Gemeente van Bourtange. Gelukkig kunnen we op de steun van onze consulent, ds. v.d. Wind rekenen. Toch zullen we allemaal een tandje bij moeten zetten.
Bij u en jou thuis zijn altijd wel wat klussen te doen. Dat geldt ook voor de kerkrentmeesters die de kerk, ’t Kruispunt, etc. in beheer hebben. Ook daar moeten op gezette tijden klussen/ klusjes worden gedaan. Nu ds. Hoogstede naar Ommen is vertrokken, komt ook het onderhoud van de tuin van de pastorie erbij.
 De kerkrentmeesters willen bij de kluswerkzaamheden ook graag de gemeenteleden betrekken, zowel dames als heren. Dit werk is op basis van vrijwilligheid, maar u en jij krijgen er wel wat voor terug namelijk: gezelligheid en een goed gevoel iets voor de kerk gedaan te hebben, ja eigenlijk gewoon bezig te zijn geweest met het “kerk zijn”.
Wilt u of jij solidair zijn met kerkenraad en gemeente doe dan mee met het klussenteam van de kerkrentmeesters. Coordinator is Bé Meems.

Namens de kerkrentmeesters,
Jan Hidde Volders
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De nieuwe groene zangbundel
De commissie heeft veel werk verricht en een mooie nieuwe bundel samengesteld met liederen gekozen door u allen uit onze gemeente. Daarbij zijn ook een aantal liederen opgenomen die niet goed of moeilijk speelbaar zijn op het orgel. Vandaar dat er nu door de kerkenraad gekeken wordt of er een mogelijkheid is om deze liederen op een andere wijze toch te kunnen zingen in een dienst. Er zou dan gewerkt kunnen worden met geluidsopnames waarbij door de gemeente meegezongen kan worden. Dit vraagt nog even tijd en het drukken van de nieuwe groene zangbundel moet dus nog even wachten.

De kerkenraad

Slotconcert Kinderkoor "De Regenboog"
In januari 2023 is kinderkoor "De Regenboog" naar Vlagtwedde verhuisd, omdat de meeste kinderen van het koor uit Vlagtwedde kwamen. Ook hoopten wij in Vlagtwedde nog wat nieuwe kinderen bij het koor te krijgen. Er kwamen er nog een paar bij, maar inmiddels is duidelijk dat groei er niet in zit. Daarom hebben wij besloten dat het kinderkoor gaat stoppen.
Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en geven daarom nog één keer een spetterend concert. U bent allen hiervoor van harte uitgenodigd.

Het concert is op donderdag 20 juni om 18.30 uur in 't Kruispunt.
De toegang is gratis.

Wij hopen u allen daar te zien.

Met hartelijke groet,
Marije van der Vliet