KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

november  2023, nummer 678

Meditatie.

Lucas 5:32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Je wilt natuurlijk liever een rechtvaardige genoemd worden dan een zondaar. Hopelijk probeer je ook het goede/rechtvaardige te doen. Maar, het komt wel eens voor dat je daarbij een te hoge dunk van jezelf krijgt. Matthew Henry zei eens: zulke mensen lopen het gevaar dat ze sneller Jezus zat zijn dan hun eigen zonden. Want, als je jezelf beter vindt dan anderen, dan kun je gaan denken dat je geen vergeving van zonden en geen Verlosser nodig hebt. Dan zie je je eigen tekorten niet eens meer. Dan ben je wel rechtvaardig in eigen oog, maar ook in die van Jezus?

            Nu is erkennen dat er zonden zijn in je leven niet altijd gemakkelijk. Gelukkig zocht Jezus verrassend genoeg zondaren op om hen rechtvaardig te maken. Hij riep keer op keer mensen die er hele slechte gewoonten op nahielden, zoals mensen die voor de bezetter werkten en een ander afpersten (tollenaars). Nee, Jezus vond hun gedrag niet goed. Daarom riep Hij hen tot een nieuw leven, bekering. Zo sprak Hij de woorden van de Bijbeltekst hierboven nadat Hij de tollenaar Levi (ook Mattheüs genaamd) had geroepen. Jezus riep hem terwijl hij bij zijn tolhuis zat, bij de plek dus waar Levi’s zonde het meest zichtbaar was. Hoe zou jij het vinden als juist op het moment van je grootste zonde Jezus was verschenen? Ik had me waarschijnlijk geschaamd voor mijn gedrag. Ik had liever gehad dat Hij langs was gekomen op een moment dat ik een naaste hielp. Toch kunnen we maar beter belijden hoe het ervoor staat dan ons voor Jezus mooier voordoen dan we zijn.

Daarbij vertel ik iets dat ik baseer op een verhaal dat professor A.J. Bronkhorst eens las. Een rijke kunstenaar schilderde het liefst het echte leven, zo puur mogelijk. Nu leek het hem mooi om een keer een zwerver te schilderen. Hij ging op pad en eindelijk vond hij een geschikte kandidaat. Wat zou hij een prachtig schilderij van deze zwerver kunnen maken! Hij nodigde hem uit om op zijn landgoed te komen poseren. Daarvoor zou de zwerver een flink geldbedrag krijgen. Die vond dat natuurlijk een prachtkans. Maar, voordat hij kwam om te poseren, dacht hij: “Laat ik eerst eens een kijkje nemen op dat landgoed, zonder dat de schilder mij ziet.” Wat zag het er schitterend uit! Het herenhuis en de bloemen in de tuin waren wonderschoon en goed verzorgd. Toen schaamde de zwerver zich dat hijzelf er zo onverzorgd uitzag. Hij ging terug, schoor zijn vieze baard af en van zijn laatste beetje geld ging hij naar de kapper. Van een bekende leende hij een keurig pak. Zo verscheen hij netjes op het landgoed, om volgens afspraak geschilderd te worden. Maar, de schilder had helemaal niets aan hem. Hij wilde geen deftige meneer schilderen, maar een zwerver. De zwerver deed zich anders voor dan hij was.

Ook wij hoeven ons niet beter/rechtvaardiger voor te doen dan we zijn. De Here ziet je zoals je bent en Hij redt je om je een nieuw leven te geven. Als de zwerver in het verhaal in de de genade/goedheid van de schilder had geloofd, was alles goed gegaan en had hij van het geldbedrag een nieuwe start kunnen maken. Bij Levi veranderde er nog meer. Wonderlijk genoeg vergaf God zijn zonden, omdat Jezus ook voor Levi de prijs heeft betaald aan het kruis. Zo werd de zondaar Levi een rechtvaardige, door het offer van de rechtvaardige Christus. Levi ging gelovig leven voor het goede/rechte dat God wijst. Daarbij zal hij vast vaak gedacht hebben aan hoe Christus hem vóór alles onvoorwaardelijk aanvaard had, daar bij dat tolhuis. Daarom is het zo mooi dat het bij de doop al over vergeving gaat. Jij bent waarschijnlijk ook gedoopt. Dat geeft je een basis om je levenslang door de Here geroepen te weten. Maar volg je Christus ook? Als antwoord op Zijn roepstem past geen “nee” of “misschien”, maar alleen maar “ja”!

ds. J.F. Hoogstede

 

KERKDIENSTEN

Zondag 05 nov.   9.30u ds. J.F. Hoogstede, Opendeurdienst 
Zondag 12 nov.   9.30u ds  J.M. Viergever, Oostwold
Zondag 19 nov.   9.30u ds. G.J. van den Top, Wedde
Zondag 26 nov.   9.30u ds. J .F. Hoogstede
Zondag 03 dec.   9.30u ds. J.F. Hoogstede, 1ste Advent

 

ROOSTER BIJBELUURTJE IN ”DE BOLDERBORG

02 november    Herv. Gemeente              - mevr. K. Kuper
09 november    Herv. Gemeente              - dhr. H. Wolfs
16 november    Prot.Gemeente               – mevr. Groenbroek
23 november    Herv.Gemeente               - mevr .H. Begeman
30 november    Herv.Gemeente               - ds. Hoogstede
08 december(vrijdag) Herv.Gemeente     - mevr. J. de Vries

 

DOELCOLLECTE DIACONIE

05 november  -  Najaarszendingscollecte
12 november  -  Project 10 27 (voorheen Luisterend Dienen)
03 december  -  Adventscollecte

 

COLLECTEGELD WISSELEN/ VERJAARDAGSFONDS/ H.V.D.

Op D.V. 30 nov. 2023 is de mogelijkheid om collectegeld te wisselen in ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13 vanaf 19.30u. tot 20.00 uur.
Tevens is er verjaardagfondszakjes inleveren.
Tijd:  19.30u tot 20.00uur
Plaats : ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13.

De H.V.D. is dan ook aanwezig van 19.00uur tot 20.00uur
Met de kaartenverkoop. In het bijzonder de kerstkaarten.
Hier hopen we jullie te ontmoeten!

 

GEMEENTENIEUWS VLAGTWEDDE

Bij de diensten
D.V. vieren we de volgende diensten:
Op zondag 5 nov. is er een laagdrempelige dienst over Noach in de ark (Gen. 8). Ik ga voor.
Op zondag 12 nov. gaat ds. J.M. Viergever uit Oostwold voor.
Op zondag 19 nov. gaat ds. G.J. van den Top uit Wedde voor.
Op zondag 26 nov. is het eeuwigheidszondag en herdenken we gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. Ik leid de dienst.
Op zondag 3 dec. is het eerste advent en ga ik voor.

 

Bijbelkring

D.V. is er op dinsdagmiddag 21 november om 14:00 weer Bijbelkring in ’t Kruispunt. We verdiepen ons deze keer in de Bijbelboeken Samuël. Ik ga wat vertellen over de opbouw en inhoud van het boek en we gaan met elkaar stilstaan bij bijv. offers en zelfs humor in dit gedeelte van de Bijbel. We lezen ook wat teksten en gaan in gesprek. Qua inhoud zie ik raakvlakken genoeg met hoe het vandaag is. Op deze manier proberen we ons geloof te versterken voor ons leven met God.

 

Kerkenraadsvergadering

D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op wo. 22 nov. om 19:30 in ’t Kruispunt.

 

De volgende “Wegwijzer”

De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 20 nov. bij de fam. K. Meijer, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
D.V. wordt op donderdag 30 nov. de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

 

Tot slot

Van verschillende mensen hoor ik hoe geschokt ze zijn door recente nieuwsbeelden van oorlog en terreur. Je voelt je daarbij misschien ook machteloos, want je kunt zo weinig doen. Toch, vergeet niet om je handen te vouwen en God te bidden voor mensen in nood.

 

Hartelijke groeten,
ds. J.F. Hoogstede

 

KERKRENTMEESTERS

De jaarrekening 2022 ligt ter inzage van 6 tot 10 nov. op afspraak bij kerkrentmeester dhr. J.H. Volders,  tel.0599 313437

 

VROUWENGESPREKSKRING

Op D.V. woensdag 8 november 2023 hopen we als vrouwen gesprekskring weer bij elkaar te komen.
We zijn de Heere dankbaar dat mevr. Lettie Kirchner de taak van mevr. Janny de Vries wil overnemen.
Ook het adres is nu gewijzigd, waar we de bijeenkomsten hopen te houden.
Allen heel hartelijk welkom op woensdagochtend om half tien bij Lettie Kirchner.
We spreken met elkaar over onderwerpen uit het boekje “Morgen doe ik het beter”, gids voor gewone christenen en geschreven door Herman J. Selderhuis.
De ochtend beginnen we met een kopje koffie/thee, zingen uit  de bundel Weerklank, samen bidden en Bijbellezen, passend bij het onderwerp. Neem daarom uw zangbundel Weerklank en Bijbel mee.

Een hartelijke groet,
Dames van de gesprekskring

 

G.Z.B.-dagboek "Een hand vol koren."

Een dagboek voor jong en oud. Misschien bestelt u het boekje elk jaar, maar is dat niet het geval?
Enkele goede redenen om het boekje nu te kopen.
Het dagboek is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest.
De winst, ruim €8.-wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie.
Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen, een voor volwassenen en een voor jongeren.
Met een oplage van 39.500 is "Een hand volkoren" het bestverkochte dagboek van Nederland. Prijs is: € 14,95
Bestellen kan voor 1 december 2023 bij W.Wolfs-Maarsingh: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SPEKDIKKEN BAKKEN

Graag willen we weer een speldikken actie houden.
De netto opbrengst willen we doneren aan “de Barmhartige Samaritaan” en de zigeunerkinderen school in de Oekraïne.
De actie kan alleen doorgaan als er spekdikkenbakkers/baksters zich aanmelden om mee te helpen.
Opgave om te bakken kan bij: mevr. W.Wolfs, tel 853193 of Mevr. W. Meijer, tel. 313161.

 

De groene zangbundel

We zijn blij met de inbreng van liederen die via mailtjes en formulieren tot nu toe al ingeleverd zijn!  Misschien heeft u/heb je er nog niet aan gedacht om ze te noteren of bent u/ben je vergeten om je favoriete liederen aan ons door te geven? Het kan deze maand nog! Tot 1 december is er nog de tijd om ze in te leveren. De dozen blijven tot die datum in de kerk staan. Maar u/jij kunt natuurlijk ook altijd aan iemand van onze zangbundel groep een lied doorgeven! We zetten voor de zekerheid nogmaals het mail adres in deze Wegwijzer: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wij zijn benieuwd naar jullie inbreng!

Stoffer Holtjer, Anita Wubs, Wenny Meijer, Gea Kuper, Sandra Elzen en Loeke van Hoorn.