KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

maart 2023, nummer 671

Meditatie. 

Exodus 3:7 De heere zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. 8. Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. 9. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. 10. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.

Stel je eens voor: het is gewoon een dag als anders en je zit aan het ontbijt. Misschien lees je wel een krant of kijk je even naar berichten op je smartphone. Dan, opeens hoor jij, ja, echt jij, hoort een stem. Je hoort je naam. Weer klinkt diezelfde stem en die zegt: “Ik ben de Here, je God, en Ik heb een reddingsplan voor deze wereld. Ik roep jou om je daarvoor in te zetten.” Hoe zou jij reageren? Zou je gewoon doorgaan met dat waar je mee bezig was en doen alsof er niks aan de hand was? Of zou je nieuwsgierig worden en het een hele eer vinden?

God roept mensen, ook ons. “Nu dan, ga op weg” zei de Here tegen Mozes. Niet alleen Mozes werd door God geroepen, maar wij allemaal zijn geroepen om God te dienen en daarbij onze naaste lief te hebben als onszelf. Nu zou je kunnen zeggen: “Ja, maar ik ben niet zo bijzonder als Mozes.” Mozes is inderdaad een heel belangrijk iemand in de Bijbel. Toch kwam Gods boodschap terwijl Mozes – toen nog een jongeman, waarschijnlijk rond de 20 jaar – de kudde aan het hoeden was. Mozes was dus simpelweg bezig met zijn dagelijkse werk toen God tot hem sprak.

Zo klinkt de stem van de Here ook tot ons. Elke dag heb je namelijk weer de mogelijkheid om de goede Herder te volgen. Hij schakelt je in om wat goeds te doen voor een ander. Dat kunnen grote dingen zijn, zoals Mozes Gods volk voorging op de uittocht uit Egypte. Het kunnen ook kleinere dingen zijn, zoals even een luisterend oor bieden of voor iemand bidden.

Nu vinden wij dat wel eens lastig, omdat we ons zwak voelen en denken dat we toch maar weinig kunnen. Mozes vond zichzelf ook niet goed genoeg. Hij moest met een slavenvolk strijden tegen de machtige farao en het Egyptische leger. Dat zou normaalgesproken nooit lukken. Het grote verschil was echter dat de Here had beloofd met Mozes te zijn (Ex. 3:12). Je staat er niet alleen voor. God geeft de kracht en de zegen.

De troost die we daarbij hebben, is dat God ons ziet. Tegen Mozes zei Hij dat Hij het leed waar de Israëlieten onder gebukt gingen had gezien en redding ging brengen. Daarvoor was Hij Zelf neergekomen (Ex. 3:7-8). Dat betekent niet dat Israël in een toverflits naar het beloofde land werd geleid. Er volgde een behoorlijke reis, waarbij God hielp via wonderen en Hij mensen riep om Hem te gehoorzamen. Voor ons geldt: God leidt naar het Beloofde Land en ook dat kost tijd en daarbij zijn we geroepen om te volgen. Gelukkig geeft de Here daarbij hulp en redding. In de kerk staan we er de komende weken (de lijdenstijd) bij stil dat Gods Zoon uit de hemel kwam om het kwaad te verslaan en onze zonden te verzoenen met God. Hij heeft geleden voor ons, zodat wij bij lijden en strijden mogen weten: “Hij verlaat me niet.” Ik hoop dat het je steunt als christen, dat Hij ziet wat je meemaakt. Dat helpt me zelf ook bij mijn roeping. Je kunt niet de hele wereld verlossen, maar bij dat wat je wel kunt doen voor je naaste geldt: “God ziet en helpt.”

ds. J.F. Hoogstede

 

KERKDIENSTEN

Zondag 05 mrt.       9.30u.    ds. J.F. Tanghé, Sellingen

Woensdag 08 mrt.19.30u.    ds. J.F. Hoogstede,Biddag voor gewas en arbeid.

Zondag 12 mrt.       9.30u.    ds. J.F. Hoogstede

Zondag 19 mrt.       9.30u.    ds. J.F. Hoogstede

Zondag 26 mrt.       9.30u.    ds. N. Noorlander, Onstwedde

 

ROOSTER BIJBELUURTJE IN ”DE BOLDERBORG”

02 mrt.      Hervormde Gemeente -  mevr. J. de Vries

09 mrt.      Hervormde Gemeente -  dhr. H. Wolfs

16 mrt.      Hervormde Gemeente -  mevr. G. Veldhuis

23 mrt.      Hervormde Gemeente -  ds. J.F. Hoogstede

30 mrt.      Hervormde Gemeente -  mevr. H. Begeman

06 april     Hervormde Gemeente -  mevr. K. Kuper

 

DOELCOLLECTE DIACONIE

05 mrt           -  GZB Voorjaarszendingscollecte

02 april         -   H.V.D. collecte

 

COLLECTEGELD WISSELEN/ VERJAARDAGSFONDS

Op D.V. 30 maart.. 2023 is de mogelijkheid om collectegeld te wisselen in ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13 vanaf 19.30u. tot 20.00uur

Tevens is er verjaardagfondszakjes inleveren.

Tijd:  19.30u tot 20.00uur

Plaats : ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13.

 

GEMEENTENIEUWS VLAGTWEDDE

Bij de diensten

D.V. vieren we de volgende diensten:

Op zondag 5 maart leidt ds. J.F. Tanghé uit Sellingen de dienst.

Op woensdag 8 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. De dienst begint om 19:30 en ik ga voor.

Op zondag 12 maart ga ik voor.

Op zondag 19 maart leid ik de dienst.

Op zondag 26 maart gaat ds. N. Noorlander uit Onstwedde voor.

 

Bijbelkring

D.V. is er op dinsdagmiddag 28 maart om 14:00 weer Bijbelkring in ’t Kruispunt. Het thema is: vrijheid in Christus. Van harte welkom!

 

Kerkenraadsvergadering

D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op wo. 22 maart om 19:30 in ’t Kruispunt.

 

De volgende “Wegwijzer”

De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 20 maart, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

D.V. wordt op donderdag 30 maart de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

 

Slotwoord

Of ze op het moment dat u dit leest nog in bloei staan, weet ik niet, maar mocht je van krokussen en andere voorjaarsbloemen houden, kijk dan eens rond de hervormde kerk in Bellingwolde. Daar zie je een prachtige bloemenzee.

Hartelijke groeten,

ds. J.F. Hoogstede

 

KERKBALANS 2023

Zoals te zien op de thermometer elders in deze Wegwijzer heeft de actie kerkbalans ook dit jaar een heel mooi voorlopig totaalbedrag  opgebracht.  Dit voorlopig bedrag is zelfs ietsje hoger dan vorig jaar. Wij mogen als gemeente bijzonder dankbaar zijn met deze mooie opbrengst.

De kerkrentmeesters danken alle gemeenteleden voor hun inzet en toezegging. Zonder alle vrijwilligers was de Actie Kerkbalans niet mogelijk geweest!!

Allen hartelijk dank!!!

De kerkrentmeesters.

 

VROUWENGESPREKSKRING

Op D.V. woensdag 22 maart 2023 hopen we als vrouwen gesprekskring bij elkaar te komen.

Allen heel hartelijk welkom op woensdagochtend om half tien bij Janny de Vries, Onstwedderweg 85 in Vlagtwedde tel.0599-313609

De ochtend beginnen we met een kopje koffie/thee, zingen we uit de bundel Weerklank, samen bidden en Bijbellezen, passend bij het onderwerp. Neem daarom uw liedbundel en Bijbel mee.

Een hartelijke groet,

Janny de Vries-Eleveld