Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

januari 2023, nummer 669

Meditatie.

Prediker 1:9 Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.

Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.

Er is niets nieuws onder de zon.

10. Is er iets waarvan men kan zeggen:

Kijk eens, dat is nieuw?

In de eeuwen die voor ons geweest zijn,

is het er al geweest.

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Wat brengt het nieuwe jaar? Misschien denk je erover na, maar het kan ook zijn dat het je niet zo bezighoudt. Sommigen leven bij de dag, anderen hebben heel wat plannen voor 2023, weer anderen zien er tegenop. Wat gaat er in 2023 gebeuren? Er is geen mens die er precies een antwoord op heeft.

            Of toch wel, want Prediker (koning Salomo, die zo’n 3000 jaar geleden leefde) zegt iets dat ook voor 2023 waar is. Hij kan ons vertellen wat er gaat gebeuren in dit nieuwe jaar, namelijk dat er niets nieuws onder de zon zal zijn. Ergens is dit een heel nuchter antwoord. Inderdaad, de dingen zullen gaan zoals ze altijd gaan. Er worden mensen geboren, er sterven mensen; er worden mensen gezond, er worden mensen ziek; er zullen goede dingen gebeuren, er zullen kwade dingen gebeuren; er zullen rechtvaardige daden gedaan worden, er zullen zondige daden gedaan worden; er is verdriet en er is blijdschap. Dat betekent natuurlijk niet dat je je niet moet inzetten voor Gods Koninkrijk. Elke keer dat je geloof, hoop en liefde deelt, schijnt er licht. Alleen, je moet niet de onwerkelijke gedachte hebben dat opeens de hele wereld zich verbetert. Geen mens zal opeens altijd het goede doen, alle (economische) problemen zullen niet als sneeuw voor de zon verdwijnen en niet iedereen zal opeens op en top gezond zijn.

            Toch heeft de werkelijkheid zoals Prediker die zag gelukkig niet het laatste woord, want door Jezus Christus is er een goede toekomst. Er zal namelijk zegen van God zijn in 2023. Je mag levenmet de goede Herder. Zo hoef je ook niet te somberen over het nieuwe jaar. Het zou namelijk kunnen zijn dat je denkt: “De mens is toch zondig en het wordt toch niet beter dit jaar, dus geef ik het maar op.” Dat is doemdenken, terwijl Gods Woord ons juist hopen leert. 2023 telt 365 dagen en op elke seconde van elke dag mag je bouwen op de Heiland. Het betekent niet dat je het altijd gemakkelijk zult hebben. Wel mag je gaan onder Gods zegen, over pieken en door dalen heen. Zo mag je ook leren om dankbaar te zijn voor het goede dat er wel is, de zegeningen die je ontvangt van God. Niet de hele wereld zal opeens een paradijs worden, maar als je persoonlijk liefde en troost van God en ook van medemensen ontvangt, dan ben je een gezegend mens.

            Daarbij is het belangrijk om de hoop vast te houden, schrijft Petrus. Ooit komt Jezus Christus terug. Dan oordeelt Hij de levenden en de doden. Voor al Gods kinderen is er dan eeuwig leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Mooier dan je mooiste dromen, beter dan je grootste wensen zal het zijn. Het zou kunnen dat de Here Jezus in 2023 terugkomt, maar dat weten we niet. Bij Zijn wederkomst maakt Hij alles nieuw. Tot die tijd zal er niets nieuws onder de zon zijn. Of toch wel? Je geloof mag gelukkig het hele jaar door vernieuwd worden. Daarbij weet Petrus dat het nodig is om op de uiteindelijke toekomst te blijven hopen: houd de hoop vast dat God ooit volledige bevrijding brengt. En voor nu, ook dit jaar dus, kun je momenten beleven dat je je dicht bij de Here voelt. Het is elke keer weer een nieuw geschenk als je beseft: Gods genade is ook voor mij. Wij weten niet wat er komen gaat in 2023, maar God weet het wel. Leg je je hand in die van Hem?

ds. J.F. Hoogstede

 

KERKDIENSTEN

Zondag   08 jan.   9.30u   ds. A. Lagendijk, Onstwedde, Voorber.H.Avondmaal

Zondag 15 jan.     9.30u   ds.J.F. Hoogstede, Viering H.Avondmaal

                            16.00u  Viering H. Avondmaal in de Bolderbörg

Zondag 22 jan.      9.30u   ds. J.F. Hoogstede,afscheid/bevestiging ambtsdragers

Zondag 29 jan.      9.30u   ds. G. van den Berg, Onstwedde

 

COLLECTEGELD WISSELEN/ VERJAARDAGSFONDS

Op D.V. 02 febr.. 2023 is de mogelijkheid om collectegeld te wisselen in ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13 vanaf 19.30u. tot 20.00uur

Tevens is er verjaardagsfondszakjes inleveren vanaf 19.30u tot 20.00uur

 

GEMEENTENIEUWS VLAGTWEDDE

Bij de diensten

D.V. vieren we de volgende diensten:

Op zondag 8 jan. gaat ds. A. Lagendijk uit Onstwedde voor. Er is voorbereiding Heilig Avondmaal.

Op zondag 15 jan. vieren we het Heilig Avondmaal, om 9:30 uur in de kerk en om 16:00 uur in de Bolderbörg. Ik ga voor.

Op zondag 22 jan. nemen we afscheid van Harm Wolfs als ouderling. Geert Wilts wordt voor een volgende termijn verbonden als ouderling-kerkrentmeester. Daarnaast wordt in deze dienst zangbundel Weerklank ingevoerd. Ik ga voor.

Op zondag 29 jan. leidt ds. G. van den Berg uit Onstwedde de dienst.

Op zondagavond 29 jan. is er om 19:00 een jongerendienst in ’t Kruispunt. Het thema is: “Hoe spreekt God vandaag met jou/mij?” Op dit moment wordt er nog gezocht naar een band om de dienst te begeleiden. Ik ga voor.

Ingebruikneming liedboek Weerklank

D.V. zal dit plaatsvinden op 22 jan. Vergeten jullie niet om vanaf die dag Weerklank mee te nemen? Het rode liedboek kan dan thuisgelaten worden.

Bijbelkring

D.V. is er op dinsdagmiddag 17 januari om 14:00 weer Bijbelkring in ’t Kruispunt. Het thema is: teken(s) van God. Heb je wel eens een teken van God ontvangen? Mag je erom vragen? Waarom gaf en geeft God tekens, en waarom soms niet?

 

Jongerendienst in ’t Kruispunt op 29 jan. 19:00 uur

Zie de info “bij de diensten”. Van harte welkom!

 

Opstaan bij afkondiging van overlijden

Een gemeentelid merkte eens op dat het wellicht gepast is als de gemeente gaat staan bij een afkondiging van overlijden, als teken van respect. De kerkenraad heeft hierover vergaderd en stemt hiermee in. Dit wordt ingevoerd per 2023. Uiteraard geldt: als het voor u niet mogelijk is om te gaan staan, kunt u blijven zitten.

 

Catechisatie

Op 13 jan. wordt de jongste groep weer verwacht. De groep 16+ is weer welkom op 20 jan.

 

Kerkenraadsvergadering

D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 25 januari om 19:30 in ’t Kruispunt.

 

De volgende “Wegwijzer”

De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 23 januari, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

D.V. wordt op donderdag 2 febr. de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

 

Slotwoord

Hartelijk dank voor de kaarten met Kerst en oud & nieuw. Iedereen Gods zegen gewenst voor 2023!

Hartelijke groeten, ook namens Adrienn,

ds. J.F. Hoogstede

 

Kinderkoor de Regenboog

Per 1 januari zal kinderkoor de Regenboog zich aansluiten bij onze gemeente. Door dat het aantal leden uit Vlagtwedde groter is dan uit Stadskanaal is het idee gekomen om te verhuizen naar onze gemeente. Dat heeft inmiddels geleid dat er 2e Kerstdag tijdens de dienst een optreden is verzorgd, en dat per 1 januari het koor officieel onderdeel uitmaakt van onze gemeente.

Langs deze weg willen wij het koor dan ook welkom heten, en dat het tot groei mag komen in onze gemeente.

Jeugddiaken,

G.Meijer

Copyright © 2016-2021 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.