Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

september 2022, nummer 665

Meditatie

“9. Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 10. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.” (Johannes 15:9-10)

Toen ik kind was, was er zondagsschool in het dorpshuis. Op een keer, na afloop, liep ik naar huis, samen met anderen. Blijkbaar had ik pepermunt bij me, want één jongen zei tegen me: “Als ik er ook één krijg, dan ben ik voortaan je vriend.” Misschien zei hij ook wel “beste vriend”. Volgens mij heb ik hem een pepermuntje gegeven, maar, nee, we zijn geen vrienden geworden; ook geen vijanden, maar simpelweg dorps- en schoolgenoten. Het bijzondere is dat ik eerst iets moest bewijzen voordat hij bevriend met me wilde worden.

            Jezus’ liefde is werkelijk, onvoorwaardelijk, echt, en vol van goedheid. Hij vertelt aan Zijn discipelen dat Hij van hen houdt en dat is ook ons startpunt voor een nieuw seizoen. We hoeven niet eerst aan Hem te bewijzen dat we Zijn liefde waard zijn. Nee, Hij heeft aan ons bewezen hoe Hij ons liefheeft, door Zijn leven te geven aan het kruis. We krijgen alweer een nieuw kerkelijk seizoen om de liefde van de Here op ons in te laten werken.

            Je hoeft jezelf dus niet eerst voor Hem te bewijzen, maar vrijblijvend is Zijn liefde niet. Nu zijn er in Nederland helaas steeds minder mensen die in God geloven, maar het beeld dat er van God is, is nogal eens zoetsappig. Het lijkt wel niet uit te maken hoe je leeft of wat je doet, want God houdt toch wel van je. Maar dan worden de woorden vergeten die Jezus ook heeft gezegd: als je Zijn geboden houdt, blijf je in Zijn liefde. Wij worden dus opgeroepen om in die liefde te blijven. De Here heeft zo’n overvloeiende liefde voor de wereld, dat Hij wil dat we goed met elkaar omgaan. Daarom kun je maar niet doen en laten wat je wilt, want daar doe je God en je medemens verdriet mee. Waar we wel toe geroepen zijn, is om Jezus te volgen en van Zijn liefde te delen, ook dit seizoen.

            Een mooie taak, denk je misschien, maar het klinkt ook vrij onmogelijk. Wie heeft er nu lief zoals Jezus heeft liefgehad? Hoe leef je hieruit? Misschien kan het volgende verhaal helpen: een heer had twee dienaren, die de taak kregen om liefde uit te delen. Ze moesten allebei met een mand vol van goede dingen het dorp door om daarvan uit te delen. Er zat voedsel in voor armen, speelgoed voor kinderen, enz. De één zei tegen de heer: “Ik zorg wel dat die mand vol komt.” En, inderdaad, er werd hard gewerkt en de mand raakte vol. Toen vroegen zijn kinderen hem of ze het speelgoed mochten hebben. Ja, waarom ook niet, hij had er toch zelf voor gewerkt? Het voedsel in de mand zag er ook wel erg lekker uit en dat aten ze zelf op, ook al hadden ze thuis al genoeg. Zo bleef er nog maar weinig over om van te delen. Zo is het ook wel eens met ons hart: er zit veel liefde voor onszelf in, maar er is niet altijd genoeg ruimte over voor God en de ander. De andere dienaar zei tegen de heer: “Wilt u me helpen om de mand gevuld te krijgen? U weet dat het me op eigen kracht niet lukt.” Vol liefde gaf de heer eten, speelgoed, enz., en hij gaf de kracht en mogelijkheden aan zijn dienaar om zich in te zetten. Elke dag weer. Zelfs vol vergeving haalde de heer de slechte dingen uit de mand, zoals bedorven voedsel. De dienaar was zo onder de indruk van de goedheid van de heer, dat hij graag van de goede gaven deelde. Zo mag het zijn als je op Jezus bouwt: Hij vult je hart elke dag met Zijn liefde. Dan is er echt genoeg liefde over om van te delen. Bidden we de hemelse Vader om Zijn zegen? Zijn zegen is een rijkdom om van te delen, ook voor een goed nieuw kerkelijk seizoen.

 

Ds. J.F. Hoogstede

 

KERKDIENSTEN

zondag 04 sept. 9.30u  ds. J.F. Hoogstede, Doopdienst

zondag 11 sept. 9.30u  ds. J.F. Hoogstede

zondag 18 sept. 9.30u  ds. J.F. Hoogstede, Startdienst, na de dienst koffiedrinken in t Kruispunt

zondag 25 sept. 9.30u  ds. N.M. van Ommeren, Drachten

zondag 02 okt.   9.30u. ds. J.F. Tanghé, Sellingen

 

ROOSTER BIJBELUURTJE IN ”DE BOLDERBORG”

01 sept.    Hervormde Gemeente  -  ds. J.F. Hoogstede

08 sept.    Hervormde Gemeente  -  dhr. H. Wolfs

15 sept.    Hervormde Gemeente -   mevr. G. Veldhuis

22 sept.    Prot. Gemeente             -  ds. A.L. Verduijn

29 sept.    Hervormde Gemeente  -  mevr. K. Kuper

06 okt.      Hervormde Gemeente  -  mevr. H. Begeman

 

DOELCOLLECTE DIACONIE

18 sept.        – Eigen jeugdwerk

 

VERJAARDAGSFONDS/ COLLECTEGELD WISSELEN

De eerstvolgende inleverdatum is op D.V. 6 oktober 2022

Tijd:      19.30uur tot 20.00uur

Plaats:  ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13.

Tevens is er gelegenheid om collectegeld te wisselen.

 

GEMEENTENIEUWS  VLAGTWEDDE

Bij de diensten

D.V. vieren we de volgende diensten:

Op zondag 4 september wordt Elliot Christopher Hoogstede gedoopt. Ik heb het voorrecht om zelf te mogen voorgaan en de doop te bedienen, waarbij de doopvragen door de ouderling van dienst worden gesteld.

Op zondag 11 september ga ik voor.

Zondag 18 september is de startzondag met een dienst voor jong & oud. Het thema is “Enthousiasme gezocht” (gebaseerd op Rom. 12:9-21) en ik leid de dienst.

Op zondag 25 september gaat ds. N.M. van Ommeren uit Drachten voor.

Op zondag 2 oktober gaat ds. J.F. Tanghé uit Sellingen voor.

 

Geboorte Elliot Christopher Hoogstede

Op 9 juli 2022 is Elliot geboren, zoon van Jos en Adrienn Hoogstede. Op de kaart staat: “1 gezonde jongen / 2 dankbare ouders / 100% een zegen van God”. Als Bijbeltekst is gekozen voor woorden uit Ps. 71:6: “U helpt mij al vanaf mijn geboorte”. Het adres is: Schoolstraat 18, 9541 CK, Vlagtwedde.

Kerkenraadsvergadering

D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 28 september om 19:30 in ’t Kruispunt.

 

De volgende “Wegwijzer”

De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 26 september, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

D.V. wordt op donderdag 6 okt. de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

 

Catechisatie

We beginnen weer op vrijdag 23 september. De groep van 12-15 jaar is welkom van 18:45-19:30 en de 16+ groep van 19:30-20:15. Op vrijdag 30 september is er geen catechisatie i.v.m. mijn verjaardag.

Belijdeniscatechisatie

Ook dit jaar wordt er belijdeniscatechisatie aangeboden. Het is al even geleden dat voor het laatst mensen belijdenis deden in onze gemeente. Wat de redenen zijn, weet ik niet, maar misschien wordt er wel eens gedacht dat er een hoge drempel is. Volgens mij is het juist eenvoudig: Geloof jij in Jezus Christus en in Zijn Vader? Dan ben je van harte welkom op de belijdeniscatechisatie. Misschien twijfel je nog. Je kunt jezelf ook eens de vraag stellen: “Heb ik eigenlijk een goede reden om geen belijdenis te doen?” Voor meer informatie of om je aan te melden, kunt u even aanbellen bij de pastorie, me een mailtje sturen of even bellen. Ook is er een inloopavond op 23 sept. vanaf 20:30 uur in ’t Kruispunt.

 

Verjaardag predikant

Op 30 september is het mijn 37e verjaardag. Als u het leuk vindt om dit te komen vieren, dan ben je van harte welkom in de pastorie op vrijdag 30 september van 15:00 tot ongeveer 17:00 uur.

 

Werkvermindering

Zoals u wellicht weet, ben ik  al 2 jaar bezig met een onderzoek naar offers in de boeken Samuël, vooral in 1 Sam. 6. Deze studie doe ik via de Protestantse Theologische Universiteit en dit doe ik voornamelijk in de vrije tijd (gemiddeld 10 uur per week), en soms krijg ik studieverlof van de Protestantse Kerk in Nederland. Het is de bedoeling dat ik er uiteindelijk een boek over schrijf. Dit onderzoek zie ik als een roeping, om de kennis van Gods Woord te verdiepen en te verspreiden. Het is echter wel eens te druk om alles te kunnen combineren. Al een tijd geleden heb ik daarom met de kerkenraad gedeeld of het misschien verstandig zou zijn dat ik iets minder zou gaan werken. Nu Adrienn en ik verblijd zijn met gezinsuitbreiding, is dat inderdaad een goed idee, om ook voldoende zorg aan het gezin te besteden. Daarom is in overleg met de kerkenraad besloten dat ik aankomend seizoen 10% minder ga werken, wat neerkomt op gemiddeld 4 uur minder per week.

            Ik hoop de belangrijkste taken in de gemeente te blijven doen, zoals diensten leiden, bezoekwerk, catechisatie. Uiteraard blijft gelden wat ik al vaker in het kerkblad heb geschreven: bel gerust als er iets is.

 

Slotwoord

Het was een warme zomer, maar het was ook hartverwarmend om vanuit de gemeente zoveel lieve aandacht te ontvangen in verband met de geboorte van Elliot. Ook namens Adrienn en Elliot hartelijk bedankt! Het gaat goed met ons en daar zijn we heel dankbaar voor.

            Iets anders: we zijn misschien bijna vergeten dat we vorig seizoen aan het begin nog steeds met coronamaatregelen te maken hadden. Dit jaar zijn er meer mogelijkheden om met elkaar gemeente te zijn en laten we die ook van harte benutten!

 

Hartelijke groeten,

ds. J.F. Hoogstede

 

VACATURES KERKENRAAD

Geachte broeders en zusters in onze Here Jezus Christus,

de kerkenraad van onze gemeente is op zoek naar gemeenteleden, die er voor kunnen zorgen dat de kerkenraad gaat groeien in aantal bestuurders; zowel in aantal Diakenen en daarnaast ook in aantal Ouderlingen als ook in aantal Ouderlingen- kerkrentmeesters.

Van al de drie functies is er op dit moment één vacature.

Als u dit leest dan vragen we van u dat u er over na gaat denken of u er zelf geschikt voor bent zich aan te melden of iemand die u geschikt acht om een taak te gaan vervullen.

Weet u wel dat het werk in Gods koninkrijk voor u zelf,

maar ook voor uw broeder of zuster in het geloof onmisbaar is in onze gemeente.

Met hartelijke groet van uw scriba en ouderling Harm J Wolfs

 

INVOERING ZANGBUNDEL “WEERKLANK”

In de vorige wegwijzer hebt u uitvoerig kunnen lezen over de invoering van de zangbundel “weerklank”

Mocht u de bundel via de kerkenraad willen bestellen dan kan dat op de volgende twee manieren.

1          U stuurt een e-mail naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarin u de volgende gegevens vermeldt:

·         Naam

·         Adres

·         Aantal exemplaren

·         Normaal of grote lettertype

·         Het bedrag dat u gaat betalen (minimaal €28,50 per stuk)

·         Betaling per bank of contant

2          U neemt telefonisch contact op met onze koster mevrouw Wenny Meijer op nummer 0599-313161 en geeft aan haar de boven genoemde gegevens door.

De betaling van het toegezegde bedrag kunt u doen op rekening nummer NL69 RABO 0365702587 onder vermelding van “weerklank” of contant bij het afhalen van de bestelling.

U kunt tot en met 17 september een bestelling plaatsen.

In de volgende wegwijzer laten we weten wanneer de bundel daadwerkelijk in gebruik genomen gaat worden.

De kerkrentmeesters,

Namens de gehele kerkenraad.

 

Copyright © 2016-2021 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.