Kerkblad de Wegwijzer

KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

Juli/augustus  2022,  nummer 664

Meditatie.

Mattheüs 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 6. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Van vriendelijkheid knapt de hele wereld op. Aan de ene kant lijkt het misschien een kleine moeite om vriendelijk te zijn. Toch vindt Jezus het zo belangrijk dat Hij er Zijn zegen over uitspreekt. Het woordje “zachtmoedig”, dat in de tekst staat, gebruiken we niet elke dag. Er zit iets in van vriendelijkheid, maar het is nog meer dan dat. Het gaat ook om zachtheid tegenover andere mensen, ook als ze hard zijn. Helaas is zo’n houding waarschijnlijk niet populair en wordt het als “soft”  gezien. Je laat je de kaas toch niet van je brood eten?

            Nu betekent “zachtmoedig” gelukkig niet dat je je maar moet neerleggen bij onrecht. Gelijk daarna spreekt de Here Jezus namelijk over “zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid”. Recht is heel belangrijk in Gods Koninkrijk. Helaas zien we op tv allerlei onrecht, zoals oorlog en een oneerlijke verdeling op de wereld. Misschien denk je dan wel eens: “Greep God maar in.” Als je zoiets denkt, verlang je dus naar Zijn gerechtigheid. Het is de Here, Die uiteindelijk alle kwaad uitbant en vrede geeft.

            Daarbij geeft Jezus Zijn volgelingen de opdracht om zachtmoedig en rechtvaardig te leven. Doen we dat? Of doen we eerder mee met de harde wereld, waar te vaak gezegd wordt dat de sterkste overleeft en dat je vooral moet gaan voor je eigen recht? Volg Jezus maar, zie om naar de zwakken en wees vriendelijk. Elk gezin knapt ervan op, van zachtmoedigheid onder elkaar.

            Van jezelf zeg je misschien niet dat je zachtmoedig bent, iemand die gericht is op gerechtigheid. Je weet dat je schuld hebt tegenover God. Zijn de mooie woorden van Jezus dan alleen voor mensen die topchristen zijn? In de Rooms-Katholieke Kerk word je pas zalig gesproken als in je leven duidelijk was dat je uitzonderlijk christelijk geleefd hebt. In de Bijbel betekent zalig o.a. dat je het geluk hebt dat je bij God hoort, dat je verlossing van Hem krijgt. Nu is het Goede Nieuws dat Jezus gebrekkige mensen zalig sprak, mensen die verlangen naar gerechtigheid, maar het niet altijd om zich heen zien en het ook niet in zichzelf zien. Toch zegt Jezus dat zij zalig zijn. Hij zegt niet dat ze zalig zullen worden, nee, ze zijn het al. Ook u, jij en ik zijn zalig als wij verlangen naar Gods Koninkrijk, als wij Jezus eren als onze Heer en Koning.

            Als je beseft dat je nu al zalig bent als je in de Here Jezus gelooft, dan mag je als een verlost mens zachtmoedig leven. Jezus is de Overwinnaar. Het vraagt geloof in Hem om erop te vertrouwen dat goedheid sterker is dan het verderf van de duivel. Bid de Here maar om kracht, troost van de Heilige Geest. Jezus weet hoe moeilijk de weg kan zijn, want Hij werd Zelf bespot aan het kruis. Hij bleef zachtmoedig. Hij is het nog, want in plaats van straf voor je zonden, geeft Hij je vergeving en de overwinning. Volg Hem en je zult de aarde beërven.

 In de ogen van de machtigen in deze wereld, kan het lijken alsof Jezus tot zielige mensen spreekt. Maar, het is helemaal niet zielig, als je vrede sticht, als je nederig bent, in plaats van de baas te willen zijn. Er is kracht van God voor nodig om de goede weg te gaan. Een harde wereld vol strijd, zo heeft God het niet bedoeld. Het zijn de zachtmoedigen, de mensen die nederig beseffen dat ze Jezus als hun Here en Heiland nodig hebben, die de aarde zullen beërven. Nee, daar lijkt het niet op in deze wereld, maar vanuit Gods oogpunt wel. Gelukkig zijn we, als we dat geloven. Dan zullen we onze Verlosser zien. Dan zie je nu al iets van Gods Koninkrijk.

 

ds. J.F. Hoogstede

 

KERKDIENSTEN

Zondag 03 juli    9.30u   ds. J.F. Hoogstede, Viering H.Avondmaal

                          16.00u  Viering H. Avondmaal Bolderbörg

Zondag 10 juli     9.30u   ds. J.F. Hoogstede, dienst J & O, Afscheid oudste kinderen zondagschool / nevendienst

zondag 17 juli     9.30u  ds. .A. Lagendijk, Onstwedde

zondag 24 juli     9.30u  ds. W. van der Wind, Veele

zondag 31 juli     9.30u  Prop. H.J. v/d Wal, Groningen

zondag 07 aug.  9.30u  ds. B.T. Urgert, Elp

zondag 14 aug.  9.30u  ds. J.M. Viergever, Oostwold

zondag 21 aug.  9.30u  ds. J.F. Hoogstede

zondag 28 aug.  9.30u  ds. A. Lagendijk, Onstwedde

zondag 04 sept. 9.30u  ds. J.F. Hoogstede

 

ROOSTER BIJBELUURTJE IN ”DE BOLDERBORG”

03 juli        16.00uur Viering Heilig Avondmaal
07 juli        Hervormde Gemeente – mevr. G. Veldhuis
14 juli        Hervormde Gemeente – ds. J. F. Hoogstede
21 juli        Hervormde Gemeente -  dhr. H. Wolfs
28 juli        Prot.Gemeente            -   ds. K. Meijer
04 aug.     Hervormde Gemeente  -  mevr. K. Kuper
11 aug.     Hervormde Gemeente  -  mevr. H. Begeman
18 aug.     Hervormde Gemeente  -  mevr. J. de Vries
25 aug.     Prot.Gemeente             -  mevr. F.M. Groenbroek
01 sept.    Hervormde Gemeente  -  ds. J.F. Hoogstede
08 sept.    Hervormde Gemeente  -  dhr. H. Wolfs

DRINGENDE OPROEP!!
Graag zouden we ons team van vrijwilligers bij het Bijbeluurtje in de Bolderbörg versterken.
Het wordt gehouden op de donderdagmiddag om 16.00 uur.
Vanaf  15.15 uur bent u/ jij dan aanwezig om de zaal klaar te zetten en de bewoners op te halen of begeleiden. Kom gerust maar een keer kijken op een donderdagmiddag.
Ook de mogelijkheid om alleen de bewoners te halen/begeleiden.
En voelt u/ jij er iets voor om dit dankbaar werk te doen, ± eens in de 6 weken, neem dan contact op met Hillie Begeman. Tel. 0610552043 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

DOELCOLLECTE DIACONIE
03 juli    - I.Z.B. collecte
10 juli    - Ned. Bijbel Genootschap
07 aug. – Zomerzendingscollecte GZB

VERJAARDAGSFONDS/ COLLECTEGELD WISSELEN
De eerstvolgende inleverdatum is op D.V. 1 september 2022
Tijd:      19.30uur tot 20.00uur
Plaats:  ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13.
Tevens is er gelegenheid om collectegeld te wisselen.

GEMEENTENIEUWS  VLAGTWEDDE
Bij de diensten
D.V. vieren we de volgende diensten:
Op zondag 3 juli is er Heilig Avondmaal en ga ik voor. Om 16:00 uur is er een avondmaalsdienst in “De Bolderbörg”.
Op zondag 10 juli is er dienst voor jong & oud, waarin de oudste kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst. Het thema is: “Zien” en ik ga voor.
Op zondag 17 juli gaat ds. A. Lagendijk uit Onstwedde voor.
Op zondag 24 juli leidt ds. W. van der Wind uit Veele de dienst.
Op zondag 31 juli gaat prop. H.J. van der Wal uit Groningen voor.
Op zondag 7 augustus gaat ds. B.T. Urgert uit Elp voor.
Op zondag 14 augustus gaat ds. J.M. Viergever uit Oostwold voor.
Op zondag 21 augustus leid ik de dienst.
Op zondag 28 augustus gaat ds. A. Lagendijk voor.

Examens
Allen die geslaagd zijn, van harte gefeliciteerd! Waarschijnlijk heb je een lange vakantie nu en geniet ervan.

Kerkenraadsvergadering
D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op 24 augustus om 19:30 in ’t Kruispunt.

De volgende “Wegwijzer”
De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 22 augustus, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
D.V. wordt op donderdag 1 sept. de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19:00 in ’t Kruispunt.

 

Vakantie predikant
Het is de bedoeling dat ik ergens in de maanden juli & augustus 2 weken vakantie opneem, maar ik weet nog niet precies wanneer. Precieze data zullen afgekondigd worden in de kerk. Tijdens mijn vakantie kunt u bij dringende zaken contact opnemen met een ouderling.

Slotwoord
Allen een goede zomer gewenst!

Hartelijke groeten,
ds. J.F. Hoogstede

 

INVOERING ZANGBUNDEL WEERKLANK

Op de gemeenteavond van 21 april jl. is er gesproken over de invoering van een nieuwe zangbundel. De bundel Weerklank is op deze avond uitgebreid geïntroduceerd door onze dominee. Nadat een aantal vragen zijn beantwoord, wordt er bij hand opsteken gepeild hoe groot het draagvlak hiervoor onder de aanwezige gemeenteleden is. Op een paar gemeenteleden na is bijna iedereen voor om deze bundel in te gaan voeren.

Op de daaropvolgende kerkenraadsvergadering is de invoering nogmaals besproken, en is er besloten om de bundel Weerklank daadwerkelijk in te voeren.

U kunt de bundel kopen via de kerkenraad. Hij kost € 28,50 maar bij inkoop van grotere aantallen kunnen we een korting krijgen van maximaal 10%.

Voor algemeen gebruik in de kerk en in ’t Kruispunt moeten er zo’n 50 stuks gekocht worden. Om het hiervoor benodigde bedrag (gedeeltelijk) te financieren, zouden we het zeer op prijs stellen dat alle gemeenteleden hun eigen bundel via de kerkenraad bestellen, tegen het normale bedrag van €28,50. De korting van 10% is dan een gift voor de kerk.

Het zou helemaal geweldig zijn als gemeenteleden, bij wie het financieel mogelijk is, bijvoorbeeld €30 per exemplaar zouden willen geven.

In de volgende Wegwijzer laten we weten hoe de bundel via de kerkenraad besteld kan gaan worden.

 

De kerkrentmeesters,

namens de gehele kerkenraad.

 

Copyright © 2016-2021 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.