Colofon:
Het kerkblad de “Wegwijzer” wordt uitgegeven door de Hervormde Gemeente Vlagtwedde.
Het blad verschijnt maandelijks, behalve in de zomervakantie.
Contact:
Kopij kan worden aangeleverd via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
via dit e-mailadres kunt u ook contact opnemen met de redactie.
Administratie en bezorging:
De administratie wordt verzorgd door dhr H. Bossen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
De bezorging geschiedt met behulp van vele vrijwilligers.
Abonnementsprijzen per jaar:
Bij automatische incasso: € 10,-
Anders: €12,50
Toeslag postbezorging € 25,-
Bankrelatie:
NL 40 RABO 0373 7309 26